archief

Ons magazine Verbonden

Vanaf 2015 heet ons magazine ‘Verbonden’.
Daarvoor was de naam: ‘Vrede over Israël’. Onder deze naam verschenen 58 jaargangen. We blijven doortellen; het eerste nummer van ‘Verbonden’ is dus jaargang 59 nr. 1.


Van ‘Verbonden’ verschijnen vier nummers per jaar, die worden toegezonden aan alle adressen van leden van de Chr. Geref. Kerken, doorgaans samen met het blad ‘Doorgeven’.

De toezending is gratis. Twee keer per jaar is aan de verzending van Doorgeven + Verbonden een verzoek om een vrije bijdrage aan ons deputaatschap toegevoegd. (Zie daarvoor ook de pagina over financiën.)

Redactie

De redactie bestaat uit: Niels van Driel (eindredacteur),
Aart Brons, Lieuwejan van Dalen en Albert Hoekman

Toezending van Verbonden

Wilt u het blad toegezonden krijgen, of juist niet langer, of een adreswijziging doorgeven, dan kan dat via de abonneeservice van de bladen van de CGK.


Een abonnement op Verbonden kost niets.
Wel vragen we om een gift voor ons werk.


De artikelen op onze website

Vanaf jaargang 41 (1997) zijn de belangrijkste artikelen op onze website gezet. Het zijn er nu 795.


download artikel

Downloads

Bij een artikel op de website staan verwijzingen naar een pdf-bestand van het artikel of het hele nummer.


Indexen

U kunt artikelen zoeken met behulp van diverse indexen:


Het vaakst bekeken:

Zie verder meest bezocht en laatst bezocht.