Voorgoed verbonden

Visie op de relatie tussen Kerk en Israël in tien punten


Onze visie is neergelegd in een document dat verscheen in april 2012.
Hieronder de 10 stellingen, met links om door te klikken naar de uitwerking.


Voorwoord

  1. God blijft trouw aan Israël, het volk dat Hij als eerste gekozen heeft en liefheeft.
  2. Jezus Christus is de beloofde Messias, die allereerst tot Israël kwam. Hij is de enige weg tot de Vader.
  3. Gelovigen uit de volken mogen zich met hun kinderen ingelijfd weten bij Israël, als wilde takken geënt op de oude stam van een olijfboom.
  4. Omdat Jezus Christus, onze Heiland, via Israël tot ons is gekomen, bestaat er een levende en wezenlijke verbondenheid van de kerk met Israël.
  5. De levende en wezenlijke verbondenheid van de kerk met Israël vraagt om samen luisteren naar de Schriften. Zoals het Oude Testament niet volkomen kan worden begrepen zonder het Nieuwe, zo het Nieuwe niet zonder het Oude.
  6. Diep verbonden met Israël beleven wij als kerk een smartelijke scheiding: het grootste deel van Israël erkent Jezus Christus niet als de vervulling van de Schriften.
  7. Diep ootmoedig erkennen wij de schuld van de kerk in hoogmoed, traagheid en vormen van antisemitisme.
  8. Diep bewogen zoeken wij de ontmoeting met Israël en willen ons daarin voor het Evangelie niet schamen.
  9. Verzoening in Christus is een geschenk met persoonlijke maar ook politieke perspectieven.
  10. Met Israël geloven wij dat God een nieuwe toekomst schept; als kerk geloven wij dat deze toekomst al begonnen is met de komst van Jezus de Messias en wij zien met verwachting uit naar het behoud van heel Israël.