Hebreeuwse teksten


Er zijn heel veel websites met de Hebreeuwse tekst van de Tenach en/of Nieuwe Testament of joodse bronnen. Een kleine selectie:


Sefaria, A Living Library of Jewish Texts. Naast de Tenach ook een complete joodse bibliotheek. Met natuurlijk de Talmoed, maar ook midrasj, liturgie/gebeden, filosofie, en teksten uit onze tijd. Hebreeuws en/of vertaling. Teksten van de week of van de dag.
Een paar voorbeelden: Targum Onkelos, Pirke Avot, commentaar van Rashi, gebeden, psalmen en liederen bij het begin van de Sjabbat, Kitzur Shulchan Aruch, Guide for the Perplexed, Jubileeën, Psalm 151.
Heel bijzonder is de mogelijkheid van een visualisatie van verwijzingen, bijvoorbeeld van verwijzingen in de Talmoed naar de Tenach.

Al haTorah is nog zo’n website waarop heel veel te ontdekken is ‘over de Thora’ en van alles daaromheen.

HaKtuvim, een project van de Bible Society in Israel. Je kunt op een woord klikken voor de gegevens. Je kunt ook de tekst laten voorlezen.

מאגר ספרות הקודש (verzameling van heilige geschriften), waar ook o.a. de Misjna en Talmoed te vinden zijn. De website is alleen Hebreeuws.

Bar-mitsva tutor, bedoeld voor jongens die bar-mitswa worden. De Hebreeuwse tekst wordt gevocaliseerd én ongevocaliseerd getoond. Naast de tekst staat ook een Engelse vertaling en transcriptie. Je kunt de tekst ook laten horen, op de goede melodie.

Blue Letter Bible, Enorm veel informatie en mogelijkheden! De link brengt naar de Hebreeuwse tekst, maar er is nog veel meer: de Bijbeltekst met Hebreeuws en Engels interlineair, veel vertalingen, kruisverwijzingen, woordenboeken, commentaren, kaarten en afbeeldingen.

Kirjasilta geeft de tekst van het Nieuwe Testament in de vertaling van Franz Delitzsch, of de vertaling van de Bible Society in Israel.

Siddur live geeft de liederen/gebeden voor de Sjabbat in tekst en geluid.

De vereniging Hebreeuws is een platform en ontmoetingsplaats voor mensen die de liefde voor het Hebreeuws delen, voor uitwisseling van kennis, informatie en inspiratie.x