Bezinning

van Chr. Geref. Deputaten ‘Kerk en Israël’


In de rapportage aan de generale synode is telkens een onderdeel ‘bezinning’ opgenomen.x