pijl omhoog
pijl omlaag

Kerk en Israël

voorgoed verbonden

deputaatschap Kerk & Israël

ons nieuwe logoons oude logo

Wie zijn wij?

Wij zijn een deputaatschap (‘commissie’) van de christelijke gereformeerde kerken.


Onze taak is: bezinning op de relatie tussen Kerk en Israël, en het metterdaad gestalte geven aan die relatie.

Jeruzalem in het donker en in het licht

Wat doen wij?

Wij houden ons bezig met wat de Bijbel zegt over Israël, maar ook met wat joden zeggen over/vanuit de Bijbel.


Wij willen de kerken dienen met manieren en materiaal om aandacht te geven aan de betekenis van Israël.

Synagoga en Ecclesia

Onze visie: Voorgoed verbonden

De brochure Voorgoed verbonden geeft onze visie weer, in 10 stellingen.


De HERE heeft zich voor­goed - en ten goede - verbonden aan Israël. Door het geloof in Hem zijn wij dat ook.

ons magazine: Verbonden

Ons magazine: Verbonden

Verschijnt 4x per jaar en wordt in principe toegestuurd aan alle adressen van de christelijke gereformeerde kerken, en aan andere geïnteresseerden.
Het laatst verschenen nummer is: jaargang 63 nr. 3 (sep. 2019).


Tot de 59e jaargang heette het Vrede over Israël.
Alle artikelen vanaf de 41e jaargang kunt u lezen op onze site. U kunt zoeken via verschillende indexen.


nieuws

Facebook

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Alleen het mailadres is genoeg.
We gebruiken het alleen zelf
en alleen voor de Nieuwsbrief.

inschrijven voor de Nieuwsbrief:

Nieuwtjes

september 2019

Er is een PowerPoint presentatie gemaakt die kan worden getoond op Israëlzondag tijdens de collecte voor Kerk en Israël.

juli 2019

De website is vernieuwd. Het uiterlijk is veranderd. Er wordt nog verder aan gewerkt.

mei 2019

Verbonden jaargang 63 nr. 2 is verschenen. Met o.a. bijdragen van Bart Wallet, over hoe de CGK, NGK en GKv aankijken tegen de relatie kerk-Israël en van Ton van der Wekken, die vertelt over zijn ervaringen bij tien dagen studeren in Jeruzalem.

januari 2019

Verbonden jaargang 63 nr. 1 is verschenen. Kees Budding schrijft over Maas Boertien, onze eerste Israël-werker en Hans Ruiter over lied 193 uit de Evangelische Liedbundel, dat eigenlijk een joods lied is. En meer

november 2018

Verbonden jaargang 62 nr. 4 is verschenen. Met artikelen van o.a. Albert Groothedde, die vertelt hoe en zijn gezin het Loofhuttenfeest meevierden, en Arnold Huijgen, die schrijft over Dordt en Jeruzalem.

september 2018

Verbonden jaargang 62 nr. 3 is verschenen. Er wordt aandacht gegeven aan het 70-jarig bestaan van Israël, o.a. in een artikel van Alfred Muller: Een successtory met onopgeloste problemen.

mei 2018

Verbonden jaargang 62 nr. 2 is verschenen. Met o.a. een verslag van Tanneke Diepenbrok over hoe de CGK Dordrecht-Centrum op verzoek van deputaten - als een pilot-project - een seizoen bezig geweest is met vragen aangaande kerk en Israël. Daar is op verschillende manieren veel werk van gemaakt, o.a. met avonden over De nadere reformatie en Israël.

februari 2018

Verbonden jaargang 62 nr. 1 is verschenen. Daarin vertelt Aart Brons over de Reiswijzer voor protestantse pelgrims, die is opgezet door Kees Jan Rodenburg, en uitgebreid door Brons, die er ook een website bij heeft gemaakt. Rien Vrijhof waarschuwt: Vergeet de brievenbus niet!

november 2017

Verbonden jaargang 61 nr. 4

september 2017

Verbonden jaargang 61 nr. 3

mei 2017

Verbonden jaargang 61 nr. 2

februari 2017

Verbonden jaargang 61 nr. 1

Van anderen

info
27 okt.- 14 nov. 2019

Tentoonstelling in de synagoge te Apeldoorn: Van tabernakel tot Synagoge


commentaar • columns

L. van Dalen

Terug van nooit weggeweest

Kort geleden was er schokkend nieuws. Het anti­semitisme in ons land is toegenomen. Ten opzichte van 2017 waren er meer anti­semitische inci­denten in 2018. Werden er twee jaar geleden nog 113 gevallen van anti­semitisme geregistreerd, afgelopen jaar waren dat er 135 (anti­semitische uitingen online niet meegerekend). Dat is een toename van 19 procent. Het antisemitisme is terug. Maar is het ooit weggeweest?

A.G. Knevel

Israëlmoeheid

Het moge mij niet kwalijk genomen worden, dat mij eind maart een gevoel van theologische Israël­vermoeidheid overviel.
Dat was nadat ik het verslag van drie Israël­conferen­ties had gelezen. Want, zo dacht ik, wat heeft het ons voor nieuws gebracht, is het allemaal niet een herhaling van zetten?

A. Groothedde

Masker

Purim, eigenlijk had ik niet zoveel met dit feest. Troost je: een mening kan veranderen. Het feest heeft namelijk ook een betekenislaag die me raakt. Ik zal uitleggen waarom.
Purim gaat terug op het Bijbelboek Esther. Het Joodse volk ontsnapt ternauwernood aan een door Haman georganiseerde genocide. De ogenschijnlijke held van het verhaal: de knappe koningin Esther.

Dit volk, met déze godsdienst, belichaamt van Godswege een vraag aan de kerk, (...)
de vraag naar het rechte zicht op de God van Israël en zijn weg met Israël en de volken.
uit ‘Kerk, waarom ben je zo rustig?’ (VoI 45/2)

Galilea

over het jodendom

Joodse datum


19 oktober 2019

=

20 tisjri 5780
soekot

CIS • Centrum voor Israëlstudies

logo van het CIS

Centrum voor Israëlstudies

Van groot belang voor ons werk is het CIS (Centrum voor Israël­studies), waarin we samenwerken met de GZB en de Christelijke Hogeschool Ede.


Dit samenwerkingsverband onstond in 2002. Het wil een kennis­centrum zijn, dat gevoed wordt door de ontmoeting met Israël.

Jeruzalem

In Jeruzalem

Namens het CIS werkt Albert Groothedde in Israël, als Israël-consulent.

Hij is betrokken bij allerlei activiteiten op het gebied van de ontmoeting tussen joden en christenen.

Hij geeft wat hij daar leert door naar de kerken, in publicaties en tijdens tournees.

Man blaast sjofar

Dagboek bij de najaarsfeesten

Dit is de tijd van de joodse najaarsfeesten. Het CIS zorgt voor een ‘Dagboek’ daarbij. U kunt elke dag een mailtje krijgen met iets wat op die dag betrekking heeft. Er wordt materiaal gebruikt van ds. Aart Brons, uit een versie voor 2017. Daarnaast schrijft de joodse geleerde Noam Zion voor elke dag iets vanuit de joodse traditie.


U kunt zich hiervoor opgeven met een mailtje aan cis@che.nl