omhoog

Deputaten ‘Kerk en Israël’


Het deputaatschap ‘Kerk en Israël’ van de Christelijke Gereformeerde Kerken houdt zich bezig met:

  • Bezinning op (de ontmoeting met) Israël en het jodendom
  • Informatie en toerusting van de kerken
  • Het begeleiden van de werker in Israël

Zie verder het uitgebreidere overzicht van activiteiten.


Voor meer algemene informatie over het deputaatschap, zie:


Samenstelling

Het deputaatschap heeft 13 leden:
5 benoemd door de generale synode,
8 benoemd door de particuliere synoden


benoemd doornaamfunctie
G.S.ds. A. Brons1e secretaris
G.S.drs. A.D. Fokkema2e secretaris
G.S.dhr. P.A.J. Pruijssers MBA1e penningmeester
G.S.dhr. C. Hegi2e penningmeester
G.S.dr. B.T. Walletadviseur
P.S. v.h. Noordends. A.C. van der Wekkenvoorzitter
P.S. v.h. Noordendrs. L.J. van Dalen
P.S. v.h. Oostendrs. W. de Bruin 
P.S. v.h. Oostendr. A.J. den Heijer
P.S. v.h. Westendrs. A. Hoekman 
P.S. v.h. Westendrs. F.H. Meijer 
P.S. v.h. Zuidenvakant 
P.S. v.h. Zuidendrs. G.J. Post