omhoog
Start
Uitgelicht
Kerk en Israël
Nieuws
Columns
Citaat
Jodendom
CIS
Synagoga and Ecclesia in our Times

Kerk en Israël

voorgoed verbonden

Belicht

kidnapped

Verbondenheid

We weten ons nauw verbonden met Israël en leven intens mee bij alles wat dezer dagen in Israël gebeurt.
Er zijn geen woorden voor de verschrikkingen die dit volk – ook nu weer – zijn aangedaan.
Temeer bidden we onze God, de God van Israël, om zijn hulp en nabijheid in de pijn, ontzetting, rouw en alles wat Israël nu doormaakt, en willen wij zeker ook nu waar wij maar kunnen naast en achter hen staan.


We hebben ons meeleven ook uitgesproken in een brief aan de ambassadeur van Israël in Nederland.

Beëri verwoest

Commentaar

Lieuwejan van Dalen schrijft telkens een actueel commentaar m.b.t. Israël op pagina 3 van ons blad Verbonden. Zijn bijdrage voor het komende nummer publiceren we vanwege de actualiteit nu alvast op onze website.


Beestachtig

In de vroege morgen van zaterdag 7 oktober 2023 overspoelden Hamas-terroristen Israëlische dorpen en steden om dood en verderf te zaaien. Urenlang trokken ze moordend langs deuren en over wegen. Het kwaad dat de naam Hamas draagt, liet zijn diabolische gezicht zien. meer...


Geert de Korte

Onze Israëlwerker

Op maandag 2 oktober verhuisde Geert de Korte met zijn vrouw Lianne en hun vier kinderen naar Israël.
Op hun eerste sabbat daar begon de verschrikkelijke oorlog.
Wij vragen of u bij uw voorbeden ook dit gezin wilt gedenken, dat zo snel met zo heftige dingen werd geconfronteerd.


Geert is uitgezonden door het Centrum voor Israëlstudies als Israëlwerker - mede namens onze kerken.

Kerk & Israël

Wie zijn wij?

Wij zijn een commissie van de Christelijke Gereformeerde Kerken (landelijk), die zich bezighoudt met de relatie Kerk-Israël, in bezinning en praktijk.

Wij bieden ook manieren en materiaal aan om aandacht te geven aan de betekenis van Israël voor ons als kerken en christenen.

Onze visie

De brochure Voorgoed verbonden geeft onze visie weer in 10 punten.


Door het geloof in de God van Israël zijn wij ook met zijn volk verbonden.


U kunt de brochure downloaden of hier lezen.

Ons magazine

Verbonden (voorheen Vrede over Israël) verschijnt 4x per jaar.
Het laatst verschenen nummer is: jaargang 68 nr. 1 (jan 2024).

786 artikelen 420 trefwoorden 165 Schrifstudies

Undefined variable $nummer

nieuws

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Kerk en Israël, november 2023

meeleven met Israël

De visie van ons deputaatschap en van onze kerken (CGK) is weergegeven in ‘Voorgoed Verbonden’. Die verbondenheid met Israël beleven we bijzonder in de veelbewogen dagen vanaf 7 oktober. We hebben die ook geuit in een brief aan de ambassadeur van Israël in Nederland. We leven intens mee, allereerst met wat gebeurt in Israël en de Gazastrook, maar zeker ook met Joden in Nederland en wereldwijd.

Het is te erg voor woorden hoeveel slachtoffers er zijn gemaakt – aan Israëlische en aan Palestijnse zijde. We zien en horen van gruwelijke dingen die mensen in de Gazastrook doormaken; ze raken ons diep. Dat de beschuldigende vingers en gebalde vuisten vaak direct naar Israël gaan is ondertussen op zijn minst eenzijdig. Hamas gebruikt mensen als schild in hun gewelddadige strijd en als wapen in de pr-oorlog.

Laten we bidden om verandering in de menselijk gesproken volkomen uitzichtloze situatie. Dat kan niet anders dan met veel prangende vragen en een vreselijke onmacht en intens meeleven met de vele slachtoffers. Temeer roepen we tot God om een keer, een ommekeer die vrede en heil brengt. In de naam van Jezus de Messias.

nieuw nummer Verbonden

Eind november verschijnt ons blad Verbonden weer. De artikelen verschijnen doorgaans kort daarna op de website. In dit geval zijn er al een paar artikelen voortijdig op de website gezet. Lieuwejan van Dalen schreef na 7 oktober direct zijn commentaar. Alfred Muller schrijft over de Jom Kipoeroorlog en over hoe Israël nu weer verrast werd. Arco den Heijer schreef de Schriftstudie over Lucas 21:21-24, 28. Geert de Korte zou zichzelf en zijn gezin aan ons voorstellen, maar dat gebeurt nu even anders…

onze nieuwe Israëlwerker, Geert de Korte

Op 2 oktober reisde Geert de Korte met zijn vrouw Lianne en hun vier kinderen naar Israël, om daar te werken in dienst van het Centrum voor Israëlstudies (waarin ook wij participeren; ze zitten er mede namens de CGK!). Op 7 oktober – hun eerste sabbat daar – moesten ze keer op keer naar de schuilkamer en werd Israël in rouw en ontzetting gedompeld. Het gezin wil desalniettemin in Jeruzalem blijven. U kunt erover lezen in het artikel ‘Van loofhut naar luchtalarm’. Zie ook, op de website van het CIS, het recente Bericht vanuit Jeruzalem. We vragen jullie gebed dat de Here hen zal zegenen en behoeden – en dat zij ook tot zegen mogen zijn.

interview met Albert Groothedde

In De Wekker verscheen een interview met de voorganger van Geert, Albert Groothedde. Hij kwam met zijn gezin afgelopen zomer terug uit Jeruzalem. Het interview is ook online te lezen; zie: Verdrietig en bezorgd om de situatie in Israel en Nederland. Er zijn ook een paar afleveringen van De Verkenners met een uitgebreide bespreking van wat er op en na 7 oktober is gebeurd: d.d. 13 oktober en d.d. 21 oktober.

Yad Elie

We vragen ook graag uw aandacht voor Yad Elie. Het CIS steunt deze organisatie, die zorgt voor maaltijden op Joodse en Arabische scholen. Een van de mooie dingen van deze organisatie is dat er verbinding gezocht en bewerkt wordt tussen Joodse en Arabische inwoners van Israël. Deputaten Diaconaat van de CGK schrijven erover, zie: Israël en Gaza in oorlog.

Nes Ammim

Als kerken zijn we ook betrokken bij Nes Ammim. Dat is ook getroffen door de gebeurtenissen. Er zou dezer dagen een viering zijn van het 60-jarig bestaan van Nes Ammim. Dat moest worden afgelast – of in elk geval uitgesteld. Dat geldt waarschijnlijk ook voor het veelbelovende Explorer Program die begin volgend jaar van start zouden gaan. In een en ander is het nodige geïnvesteerd. Het hotel is gesloten. Er kunnen geen vrijwilligers komen of blijven. ds. Christiaan Baan is met zijn gezin noodgedwongen naar Nederland teruggekomen.

...

Alleen het mailadres is genoeg.
We gebruiken het alleen zelf
en alleen voor de Nieuwsbrief.

inschrijven voor de Nieuwsbrief:

columns

Andries Knevel

Na Auschwitz

‘Wat raakte je het diepst?’ ‘Hoe heb je het ervaren?’ In het licht van de gruwel lijken dit haast ongepaste vragen. Het zijn ongepaste vragen.

Wanneer je Auschwitz bezoekt gaat het niet om jouw emoties, om jouw ervaringen, om jouw verhalen bij terugkomst. Je staat daar voor de afgrondelijkheid van het zwaarste lijden en dus moet je zwijgen. ......

Lieuwejan van Dalen

BDS

Wel eens van BDS gehoord? Het is een internationale beweging die Israël en haar producten boycot. Let wel: uitsluitend Israël! Waarom? Om op te komen voor de ‘Palestijnse zaak’. Wordt het Palestijnse volk beter van dit initiatief? Daarbij is het de vraag of deze ‘boycot­beweging’ überhaupt bijdraagt aan een oplossing voor de huidige problematiek tussen Joden en Palestijnen. ......

Albert Groothedde

Sharia

Of ik belangstelling had om mee te gaan naar een sharia­rechtbank in Jeruzalem? Even knipperde ik met mijn ogen toen ik de uitnodiging las. Een sharia­recht­bank in Jeruzalem? Israël wordt bedreigd!

De rechtbank blijkt gehuisvest in een modern kantoorpand in het centrum van Jeruzalem. De bewaker is een religieuze Jood. Een vrouw, gehuld in een boerka, meldt zich bij de balie. ......

citaat

Blijft de Joodse vraag wat er nu van die
door de kerk zo breed opgevatte verlossing
in de wereld te merken is.
uit: Wat heet ‘Verlossing?’ (VoI 46/5)

kudde

jodendom

Joodse datum

donderdag 29 februari 2024

=

20 adar 5784

Parasja

2 maart

כי תשא
ki tiessà

Ex. 30:11-34:35

1Kon. 18:1-39

Joodse voorwerpen

Wat is de betekenis van voorwerpen
als:
keppel, sjofar, mezoeza,
tefilien, talliet en tsietsiet?


enkele voorwerpen

עברית

Hierboven staat als het goed is ‘Hebreeuws’ in het Hebreeuws.
We geven korte informatie over
Hebreeuwse woorden,
Hebreeuwse letters
en Hebreeuwse teksten.

CIS

Centrum voor Israëlstudies

Van groot belang voor ons werk is het CIS (Centrum voor Israël­studies), waarin we samenwerken met de GZB en de Christelijke Hogeschool Ede.
Het CIS wordt gevoed door levende contacten met het jodendom, waarvan veel in Israël.

In Jeruzalem

Namens het CIS werkt Geert de Korte in Israël, als Israël-consulent.
Hij is betrokken bij allerlei activiteiten op het gebied van de ontmoeting tussen joden en christenen en geeft wat hij in Israël leert graag door naar Nederland.

Reiswijzer

Wijzer op reis in Israël...
Dat kan met het boek Ontdekkingen in Israël. Reiswijzer voor protestantse pelgrims, geschreven door de Israël­consulenten van het CIS.
Er hoort een website bij: israelreiswijzer.nl.