omhoog

Kerk en Israël

voorgoed verbonden

volgende sectie

Uitgelicht

grotendeels verdwenen Joodse gemeenschappen

Schuld tegenover Joden...

Verschillende personen en organisaties uit kerken binnen de gereformeerde gezindte hebben ten dienste van de kerken een Handreiking opgesteld voor een zondag van verootmoediging en schuldbelijdenis, waarin de kerken uitspreken nalatig te zijn geweest in het beschermen van en opkomen voor de bedreigde Joodse gemeenschap in ons land tijdens de Holocaust.


Het feit dat we in 2020 herdenken dat 75 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog eindigde, is de aanleiding tot dit initiatief . . .brochure

Over Israël geschreven

Machiel Vennik, medewerker van het Documentatiecentrum van de CGK, heeft een overzicht gemaakt van artikelen, preken, boeken en geluidsopnames van 1892-heden met verwijzingen naar Jodendom, Palestina en Israël.

De beheerder van het Documentatiecentrum, Jan Noorlandt, noemt dit werk ‘Machiels mooie monnikenwerk’.

U kunt de brochure met dit overzicht bestellen bij het Dienstenbureau: info@cgk.nl, voor € 5,00 (excl. portokosten).


volgende sectie

Kerk & Israël

Wie zijn wij?

Wij zijn een deputaatschap (‘commissie’) van de christelijke gereformeerde kerken.


Onze taak is: bezinning op de relatie tussen Kerk en Israël, en het metterdaad gestalte geven aan die relatie.

Wat doen wij?

Wij houden ons bezig met wat de Bijbel zegt over Israël, maar ook met wat joden zeggen over/vanuit de Bijbel.


Wij willen de kerken dienen met manieren en materiaal om aandacht te geven aan de betekenis van Israël.

Onze visie: Voorgoed verbonden

De brochure Voorgoed verbonden geeft onze visie weer, in 10 stellingen.


De HERE heeft zich voor­goed verbonden aan Israël. Door het geloof in de God van Israël weten wij ons ook met zijn volk verbonden.

volgende sectie

Verbonden

Ons magazine: Verbonden

Verschijnt 4x per jaar en wordt toegestuurd aan alle adressen van de christelijke gereformeerde kerken, en aan geïnteresseerden.
Het laatst verschenen nummer is: jaargang 64 nr. 4 (nov. 2020).
U kunt alle artikelen vanaf 1997 vinden via verschillende indexen.

0
artikelen
0
trefwoorden
0
Schriftstudies
volgende sectie

nieuws

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Alleen het mailadres is genoeg.
We gebruiken het alleen zelf
en alleen voor de Nieuwsbrief.

inschrijven voor de Nieuwsbrief:

Nieuwtjes

november 2020

Verbonden jaargang 64 nr. 4 is verschenen. Hierin wordt veel aandacht besteed aan het initiatief dat hieronder genoemd is.

oktober 2020

In dit jubileumjaar van 75 jaar Bevrijding is in een aantal kerken het initiatief ontstaan om alsnog met zoveel woorden als kerken schuld te belijden voor nalatigheid jegens de Joden in en rond de Tweede Wereldoorlog. Er is een Handreiking verspreid met woorden voor schuldbelijdenis en gebed.

september 2020

Verbonden jaargang 64 nr. 3 is verschenen. Met onder andere een artikel over Schuld erkennen voor de jodenvervolging, door prof.dr. Gerard den Hertog.

mei 2020

Verbonden jaargang 64 nr. 2 is verschenen. Met onder andere een artikel over ds. J. Koopmans - bewogen met Israël, door Niels den Hertog.

januari 2020

Verbonden jaargang 64 nr. 1 is verschenen. Met onder andere een Schriftstudie over Psalm 118, door Bart Wallet.

november 2019

Verbonden jaargang 63 nr. 4 is verschenen. Albert Hoekman schrijft over de Karaïeten en hun ‘Sola Scriptura’. Albert Groothedde over Haat en liefde in Israël. Ook wordt de nieuwe directeur van het CIS voorgesteld: Joan Bonhof. En meer.

25 oktober 2019

In de serie ‘verborgen verleden van Nederland’ verscheen een boeiende documentaire over de Snoge (de Portugese synagoge in Amsterdam) en Sefardische Joden in Nederland.

12 oktober 2019

Ons rapport is besproken op de generale synode. Daarin een samenvatting van onze bezinning op de vraag: Wat betekent de term ‘Israël’ in kerk en theologie? We willen verder gaan met bezinning op de eigen betekenis van het land Israël en van de staat Israël.

5 oktober 2019

Jubileumviering van de stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Presentatie van het boek Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen, geschreven door dr. Pieter A. Siebesma

september 2019

Verbonden jaargang 63 nr. 3 is verschenen. Het thema is Grote Verzoendag. Rien Vrijhof schrijft over Bidden om verzoening, Kees van den Boogert verzorgt de Schriftstudie, over Grote Verzoendag en Albert Groothedde vertelt over een gesprek met een rabbijn over Jom Kipoer. En meer.

september 2019

Er is een PowerPoint presentatie gemaakt die kan worden getoond op Israëlzondag tijdens de collecte voor Kerk en Israël.

juli 2019

De website is vernieuwd. Het uiterlijk is veranderd. Er wordt nog verder aan gewerkt.

volgende sectie

columns

A.G. Knevel

Na Auschwitz

‘Wat raakte je het diepst?’ ‘Hoe heb je het ervaren?’ In het licht van de gruwel lijken dit haast ongepaste vragen. Het zijn ongepaste vragen.

Wanneer je Auschwitz bezoekt gaat het niet om jouw emoties, om jouw ervaringen, om jouw verhalen bij terugkomst. Je staat daar voor de afgrondelijkheid van het zwaarste lijden en dus moet je zwijgen.

L. van Dalen

BDS

Wel eens van BDS gehoord? Het is een internationale beweging die Israël en haar producten boycot. Let wel: uitsluitend Israël! Waarom? Om op te komen voor de ‘Palestijnse zaak’. Wordt het Palestijnse volk beter van dit initiatief? Daarbij is het de vraag of deze ‘boycot­beweging’ überhaupt bijdraagt aan een oplossing voor de huidige problematiek tussen Joden en Palestijnen.

A. Groothedde

Sharia

Of ik belangstelling had om mee te gaan naar een shariarechtbank in Jeruzalem? Even knipperde ik met mijn ogen toen ik de uitnodiging las. Een sharia­recht­bank in Jeruzalem? Israël wordt bedreigd!

De rechtbank blijkt gehuisvest in een modern kantoorpand in het centrum van Jeruzalem. De bewaker is een religieuze Jood. Een vrouw, gehuld in een boerka, meldt zich bij de balie.

In de eeuwenlange worsteling van God om het behoud van zijn volk
mogen ook wij onze taak zien: om Israël ‘jaloers’ te maken
uit H. Biesma: Wortel en tak

olijfbomen
volgende sectie

jodendom

Joodse datum


zaterdag 23 januari 2021

=

10 sjevat 5781

volgende sectie

CIS

Centrum voor Israëlstudies

Van groot belang voor ons werk is het CIS (Centrum voor Israël­studies), waarin we samenwerken met de GZB en de Christelijke Hogeschool Ede.


Dit samenwerkingsverband ontstond in 2002. Het wil een kennis­centrum zijn. Het unieke van het CIS is dat het op een unieke manier gevoed wordt door levende contacten met het jodendom, waarvan veel in Israël.

In Jeruzalem

Namens het CIS werkt Albert Groothedde in Israël, als Israël-consulent.


Hij is betrokken bij allerlei activiteiten op het gebied van de ontmoeting tussen joden en christenen.
Hij geeft wat hij in Israël leert graag door naar de kerken in Nederland, in publicaties, tijdens tournees en tijdens reizen van groepen in Israël.

Reiswijzer

Wijzer op reis in Israël...
Het boek Ontdekkingen in Israël. Reiswijzer voor protestantse pelgrims is een werkboek, met de delen ‘vooraf’, ‘in Israël’ en ‘achteraf’. Het begint dus al thuis, met een goede voorbereiding.


Er hoort een website bij, israelreiswijzer.nl, waarmee gebruik gemaakt wordt van de bijzondere mogelijkheden die dit biedt: Google Maps, voor meer foto’s, en dergelijke.