pijl omhoog

Kerk en Israël

voorgoed verbonden

Uitgelicht

Israëlzondag

De eerste zondag in oktober is het Israëlzondag. Die valt altijd in de buurt van de joodse najaars­feesten. Dit jaar is het op 4 oktober, de tweede dag van Soekot, het Loofhuttenfeest.

Het CIS zorgt elk jaar voor een folder, een preekschets, materiaal voor kinderen en tieners, en meer. Zie hetcis.nl/israelzondagen

In de serie ‘Uit de Levensbron’ verschijnt jaarlijks een preek voor de Israëlzondag - dit jaar verzorgd door ds. A.C. van der Wekken (Dokkum).

Dagboek bij de joodse najaarsfeesten

In de Bijbel zijn er voor in het najaar feest- en vastendagen voor­geschreven, die we in de kerk niet kennen. In het jodendom zijn ze heel belangrijk. Het zijn:

19-20 september Nieuwjaarsfeest Rosj Hasjana
28 september Grote Verzoendag Jom Kipoer
3-10 oktober       Loofhuttenfeest Soekot

Ds. Aart Brons heeft zijn Dagboek bij de najaarsfeesten aangepast voor 2020, zodat u per dag kunt meeleven met wat er aan de orde is in het jodendom. Ga daarvoor elke dag even kijken op www.centrumvoorisraelstudies.nl/dagboek

Kerk & Israël

Wie zijn wij?

Wij zijn een deputaatschap (‘commissie’) van de christelijke gereformeerde kerken.


Onze taak is: bezinning op de relatie tussen Kerk en Israël, en het metterdaad gestalte geven aan die relatie.

Wat doen wij?

Wij houden ons bezig met wat de Bijbel zegt over Israël, maar ook met wat joden zeggen over/vanuit de Bijbel.


Wij willen de kerken dienen met manieren en materiaal om aandacht te geven aan de betekenis van Israël.

Onze visie: Voorgoed verbonden

De brochure Voorgoed verbonden geeft onze visie weer, in 10 stellingen.


De HERE heeft zich voor­goed - en ten goede - verbonden aan Israël. Door het geloof in Hem zijn wij dat ook.

Verbonden

Ons magazine: Verbonden

Verschijnt 4x per jaar en wordt in principe toegestuurd aan alle adressen van de christelijke gereformeerde kerken, en aan andere geïnteresseerden.
Het laatst verschenen nummer is: jaargang 64 nr. 3 (sep. 2020).


Tot de 59e jaargang heette het Vrede over Israël.
Alle artikelen vanaf de 41e jaargang kunt u lezen op onze site. U kunt zoeken via verschillende indexen.


nieuws

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Alleen het mailadres is genoeg.
We gebruiken het alleen zelf
en alleen voor de Nieuwsbrief.

inschrijven voor de Nieuwsbrief:

Nieuwtjes

september 2020

Verbonden jaargang 64 nr. 3 is verschenen. Met onder andere een artikel over Schuld erkennen voor de jodenvervolging, door prof.dr. Gerard den Hertog.

mei 2020

Verbonden jaargang 64 nr. 2 is verschenen. Met onder andere een artikel over ds. J. Koopmans - bewogen met Israël, door Niels den Hertog.

januari 2020

Verbonden jaargang 64 nr. 1 is verschenen. Met onder andere een Schriftstudie over Psalm 118, door Bart Wallet.

november 2019

Verbonden jaargang 63 nr. 4 is verschenen. Albert Hoekman schrijft over de Karaïeten en hun ‘Sola Scriptura’. Albert Groothedde over Haat en liefde in Israël. Ook wordt de nieuwe directeur van het CIS voorgesteld: Joan Bonhof. En meer.

25 oktober 2019

In de serie ‘verborgen verleden van Nederland’ verscheen een boeiende documentaire over de Snoge (de Portugese synagoge in Amsterdam) en Sefardische Joden in Nederland.

12 oktober 2019

Ons rapport is besproken op de generale synode. Daarin een samenvatting van onze bezinning op de vraag: Wat betekent de term ‘Israël’ in kerk en theologie? We willen verder gaan met bezinning op de eigen betekenis van het land Israël en van de staat Israël.

5 oktober 2019

Jubileumviering van de stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Presentatie van het boek Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen, geschreven door dr. Pieter A. Siebesma

columns

A.G. Knevel

Israëlmoeheid

Het moge mij niet kwalijk genomen worden, dat mij eind maart een gevoel van theologische Israël­vermoeidheid overviel.
Dat was nadat ik het verslag van drie Israël­conferen­ties had gelezen. Want, zo dacht ik, wat heeft het ons voor nieuws gebracht, is het allemaal niet een herhaling van zetten?

L. van Dalen

BDS

Wel eens van BDS gehoord? Het is een internationale beweging die Israël en haar producten boycot. Let wel: uitsluitend Israël! Waarom? Om op te komen voor de ‘Palestijnse zaak’. Wordt het Palestijnse volk beter van dit initiatief? Daarbij is het de vraag of deze ‘boycotbeweging’ überhaupt bijdraagt aan een oplossing voor de huidige problematiek tussen Joden en Palestijnen.

A. Groothedde

Hoop voor Gaza

(...) Israël wordt bedreigd! Door een minuscule vijand die met het blote oog niet is waar te nemen. Ondertussen is het een vijand om terdege rekening mee te houden, zo zijn ook politici niet moe te benadrukken. ‘We weten waar het virus vandaan komt, niet hoe we het onscha­delijk moeten maken’, sprak premier Nethanyahu vorige week dreigend.

In de eeuwenlange worsteling van God om het behoud van zijn volk
mogen ook wij onze taak zien: om Israël ‘jaloers’ te maken
uit H. Biesma: Wortel en tak

Jeruzalem

jodendom

Joodse datum


21 september 2020

=

3 tisjri 5781
vasten van Gedalja

CIS

Centrum voor Israëlstudies

Van groot belang voor ons werk is het CIS (Centrum voor Israël­studies), waarin we samenwerken met de GZB en de Christelijke Hogeschool Ede.


Dit samenwerkingsverband ontstond in 2002. Het wil een kennis­centrum zijn, dat gevoed wordt door de ontmoeting met Israël.

In Jeruzalem

Namens het CIS werkt Albert Groothedde in Israël, als Israël-consulent.


Hij is betrokken bij allerlei activiteiten op het gebied van de ontmoeting tussen joden en christenen. Hij geeft wat hij daar leert graag door naar de kerken in Nederland, in publicaties, tijdens tournees en tijdens reizen van groepen in Israël.

Reiswijzer

Wijzer op reis in Israël...
Het boek Ontdekkingen in Israël. Reiswijzer voor protestantse pelgrims is een werkboek, met de delen ‘vooraf’, ‘in Israël’ en ‘achteraf’. Het begint dus al thuis, met een goede voorbereiding.


Er hoort een website bij: israelreiswijzer.nl.