omhoog

Algemene informatie over de Christelijke Gereformeerde Kerken: cgk.nl


De CGK en Israël


In de loop der jaren is er aandacht gegeven aan Israël. Dat gebeurde in de 19e eeuw; vanaf 1875 gaf ook de Generale Synode van de afgescheiden kerken aandacht aan het volk der Joden. In de CGK van ná 1892 kwam het in 1931 tot de aanstelling van Israël-deputaten. Rond het begin van W.O.II gaven die een blaadje uit, Vrede-bode, bedoeld om onder joden verspreid te worden. Een verbod op dit blad maakte er een eind aan, in 1942.


Na de oorlog heeft het een paar jaar geduurd voor het werk weer op gang kwam. Een belangrijk jaar was 1954:

  • In 1954 verschenen de eerste uitgaven van Vrede over Israël.
  • Op 27 jan. 1954 werd ds M. Boertien (geb. 22 aug. 1923) bevestigd tot arbeid onder Israël. Zijn werkterrein was aanvankelijk Hamburg; hij was verbonden aan de Jerusalem-Kirche aldaar. Naderhand - vanaf 1959 - werd hij uitgezonden naar Jeruzalem. Daar heeft hij tot 1967 gewerkt in dienst van ons deputaatschap. Hij is op 14 januari 2005 overleden. (Zie voor meer informatie de artikelen uit Vrede over Israël van sept. 1993).


Voor een uitgebreidere beschrijving van het werk van deputaten, zie:


Een samenvatting van de visie van deputaten is gegeven in de in 2012 verschenen brochure Voorgoed Verbonden