Het glas-in-loodraam over Juda van Marc Chagall


In de synagoge van het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem heeft de joodse schilder Marc Chagall de zegenspreuken van Jakob tot zijn zonen (Gen. 49) in glas-in-loodramen vertolkt.


In het raam van Juda wordt het koningschap, dat deze zowel in wereldlijke als in geestelijke zin temidden van zijn broers en van de volken mag uitoefen, benadrukt (vgl. Gen 49:8-10; Ps. 78:68-70).


Beelden die daarnaar verwijzen zijn:


De handen boven de kroon symboliseren mogelijk:


De kleuren rood en wit zullen stellig verwijzen naar de verzen die de zegen van Jakob voor Juda afsluiten: ‘Hij zal zijn kleed in wijn wassen en in druivenbloed zijn gewaad. Hij zal donkerder van ogen zijn dan wijn en witter van tanden dan melk’ (Gen. 49:11b-12).

drs. Kees van den Boogert
Vrede over Israël jrg. 50 nr. 2 (maart 2006)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel