Vrede over Israël, jrg. 50 no. 2
Van de redactie


In het tweede nummer van jaargang 50 staat Psalm 22 centraal.


Elk jaar houden Deputaten Kerk en Israël een bezinnings­weekend over een bepaald thema. Februari j.l. werd nagedacht over de vraag hoe in de synagoge en in de kerk de Tenach of het Oude Testament gelezen en uitgelegd wordt. Als bijbelgedeelte werd Psalm 22 uitgekozen.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 50 nr. 2 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel