Eigendom van God


Wat leren jongeren vandaag de dag over Israël? Waarschijnlijk zijn (seculiere) media in die beeldvorming meer bepalend dan de Bijbel. Een zorgwekkende ontwikkeling, zo vinden de auteurs van Eigendom van God. P.J. Vergunst schrijft in het voorwoord: 'De huidige generatie christelijke jongeren in ons land ervaart minder verbondenheid met Israël dan hun ouders. Het is een schokkende constatering als de kerk losraakt van de wortels van het christelijk geloof.'


Verschillende auteurs tekenen in dit boek vanuit diverse invalshoeken de bijbels-theologische lijn ten aanzien van Israël. Zo gaan schrijvers in op de verkiezing van Israël, het verbond, de landbelofte en het gebed voor Israël. De bundel begint met een persoonlijk verhaal. In een interview vertelt Asaf Pelled, een Jood die Jezus als Messias belijdt, zijn levensverhaal. Over zijn jeugd in een socialistisch klimaat in een kibboets in Israël, hoe hij op zoek ging en Jezus als Zaligmaker leerde kennen.

Ds. P.G.I. van den Berg schrijft verhelderend over Israëls invloed op de kerk, de eerste synodevergadering in Jeruzalem zoals beschreven in Handelingen 15 en over de joodse en christelijke kalender. Hij is niet van mening dat de kerk de Joodse feesten moet vieren. Wel wijst hij erop dat de kerk die feesten vaak heeft losgeweekt van hun Joodse oorsprong: 'Het werd geen Pasen omdat Jezus is opgestaan, maar Jezus stond op tijdens het Joodse Pesach, om dat feest te vervullen. Het werd geen Pinksteren omdat de Geest werd uitgestort, maar God stortte Zijn Geest uit op het Joodse pinksterfeest, om dat feest ook te vervullen.'

Theologische misvattingen

Op verschillende plekken in het boek komt terug hoe Joden in het 'christelijke' Europa de eeuwen door zijn vervolgd, met de Shoah als gruwelijk dieptepunt. Pijnlijk is het om dit citaat van de Joodse geleerde Pinchas Lapide te lezen: 'Jullie christenen hebben op allerlei manieren geprobeerd ons te bekeren: door geweld, door zending, door wat al niet? Maar de enige manier die jullie eigen apostel Paulus jullie aanbeveelt, namelijk ons tot jaloersheid verwekken, daar zijn jullie nog nooit aan toegekomen.' De geschiedenis van jodenvervolging laat zien tot welke verschrikkelijke gevolgen theologische misvattingen kunnen leiden, en toont daarmee ook de relevantie van deze uitgave aan.

Geheimenis

Tegelijk maakt het boek duidelijk dat er geen hapklare antwoorden zijn. De betrokkenheid van de God van Israël op Zijn volk is een 'geheimenis'. Zo schrijft ds. Van den Berg: 'Eenmaal zullen de kerk en Israël elkaar weer vinden in de Messias, als het Koninkrijk van God ten volle gekomen zal zijn. Nu kennen wij nog ten dele en begrijpen we elkaar als kerk en Israël soms niet, onder andere vanwege onze verschillende tradities en een verschillend verstaan van de Schriften, maar straks zullen we alles leren.'

Vertaalslag

De relatie van de kerk tot Israël wordt in dit boek helder en diepgaand uitgelegd. Om jongere generaties daadwerkelijk met deze inhoud te bereiken, is er denk ik nog wel een extra vertaalslag nodig. Met meer voorbeelden en waargebeurde verhalen (zoals het verhaal waarmee het boek begint) zou het boek aan zeggingskracht hebben gewonnen en bruikbaarder zijn voor catecheten en jongerenwerkers. Niettemin bevat het boek veel waardevolle bijdragen en wordt overtuigend uiteengezet waarom Gods beloften aan Israël standhouden.


N.a.v. P.J. Vergunst (red.), Eigendom van God - Onze relatie tot Israël, toegelicht voor een nieuwe generatie, Artios-reeks, uitgeverij Jongbloed/Groen, Heerenveen 2023, 176 blz., € 15,99.

Gertjan de Jong is werkzaam bij het Interkerkelijk Kenniscentrum, bron voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk)

dhr. Gertjan de Jong
Verbonden jrg. 67 nr. 3 (sep 2023)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden