Wonen bij God!


Als wij op 1 oktober Israëlzondag vieren, viert Israël zelf het Loofhuttenfeest! Dit feest is door de Heere God zelf ingesteld (Lev. 23 en Deut. 16). Opvallend is dat als er sprake is van een geloofsvernieuwing in het Oude Testament, het volk het Loofhuttenfeest weer gaat vieren (Ezr. 3, Neh. 8). Ook de Heere Jezus viert het Loofhuttenfeest (Joh. 7). En Zacharia 14:16-19 spreekt er over dat de volken het gaan vieren!


Ieder gezin in Israël bouwt vandaag de dag een hutje buiten het eigen huis. En als het even kan, eet en drinkt men in die hut, ontvangt men er gasten en blijft men er ook in slapen. Ondertussen wordt er gesproken over de zegen die God gegeven heeft en wordt Hij ervoor geprezen. 'Verblijd u op uw feest... Zeven dagen moet u het feest vieren voor de Heere, uw God...' (Lev. 23: 42-43). Als je deze week in Jeruzalem loopt, hoor je hoe die blijdschap in al die hutjes beleefd wordt.

Opening naar de hemel

Het is typisch voor de Joodse traditie om de feesten niet alleen te vieren als een herinnering aan Gods daden in het verleden. Door in een hut te gaan leven zijn die daden van God weer present. Je beleeft wat je voorouders hebben beleefd, toen God hen leidde door de woestijn. Zo besef je dat je gewone leven, met je huis en je luxe, niet vanzelfsprekend is, maar een geschenk van God. Een loofhut moet dan ook een opening hebben naar de hemel. Tijdens het feest beleef je de afhankelijkheid van de hemel, door al je zekerheden even letterlijk los te laten. Zó leert Israël blij te zijn om bij God te wonen.

75 jaar staat Israël

Op Israëlzondag bidden wij voor Israël. Dat God dit volk, 75 jaar na de oprichting van de staat Israël, zal blijven beschermen, zodat het veilig kan wonen. Wij bidden ook om recht en gerechtigheid, zoals God bevolen heeft voor het samen wonen in het land. En we willen ons laten inspireren door de manier waarop Israël na duizenden jaren het Loofhuttenfeest nog steeds viert. Ook voor ons is het goed om vertrouwde zekerheden te kunnen loslaten. Het is een manier om die 'zekerheden' - onze woning, ons leven - nog sterker te beleven als een geschenk van God, waar je verantwoordelijkheid voor draagt. En wat je enorm blij maakt: ook ik mag wonen bij God.

Materialen

Dit jaar biedt het Centrum voor Israëlstudies weer diverse materialen aan voor de Israëlzondag:


Als collectedoel adviseren we de organisatie Yad Elie. Deze organisatie bestrijdt armoede in Jeruzalem en omgeving door goede maaltijden te verschaffen aan Joodse, Arabische en vluchtelingenkinderen. Tegelijkertijd worden zo bruggen geslagen tussen de verschillende groepen. Via de website kunt u een introductie­filmpje vinden van Yad Elie ter ondersteuning van de collecte.


We wensen u een vreugdevolle Israëlzondag!

drs. Joan Bonhof is directeur van het CIS

drs. Joan Bonhof
Verbonden jrg. 67 nr. 3 (sep 2023)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden