Ontmoetingen in Israël


Volgend jaar hoopt Nes Ammim, het dorp in Galilea dat door Europese christenen in 1963 werd gesticht, zijn vijftigjarig bestaan te vieren. Jarenlang stond het bekend om de rozenkassen, maar zeker zo belangrijk was dat er op deze nederzetting naar wegen werd gezocht om de relatie tussen Joden en christenen, na de donkere periode van de Tweede Wereldoorlog, te verbeteren. Protestantse kerken zijn altijd nauw bij het project betrokken geweest, ook nu nog. Sinds de oprichting hebben hier duizenden jongeren, gezinnen en senioren gewoond en gewerkt, onder wie vele Nederlanders. Aan de rozenteelt kwam rond de eeuwwisseling een einde. Hoe staat Nes Ammim er tegenwoordig voor?

Dialoog, leren en gastvrijheid

In de voortdurend veranderende en gecompliceerde realiteit van Israël heeft het dorp nu een nieuw profiel: bijdragen en deelnemen aan verschillende vormen van dialoog. Europese christenen van verschillende leeftijden en achtergrond trekken er voor korte of langere tijd naar toe om als vrijwilliger te werken, in solidariteit te leven met alle bewoners van het land en kennis te maken met de verschillende sectoren van de Israëlische samenleving. Naast dialoog zijn ‘leren en gastvrijheid’ de pijlers van de Nes Ammim gemeenschap.

Werken aan de basis

In een land dat geteisterd wordt door conflicten, probeert Nes Ammim een veilige haven te zijn. Joden en Palestijnen komen er bijeen om elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en de angst voor elkaar te overwinnen. Op basisniveau wil het dorp zo bijdragen aan de leefbaarheid - en laat ons blijven hopen: de vrede. In Galilea is dat misschien wat gemakkelijker dan elders in het land. Vorig jaar vonden er 43 seminars, conferenties en activiteiten plaats. Veel bijeenkomsten komen tot stand vanuit ons netwerk van Joodse en Arabische vrienden in Galilea. Kerken uit de omgeving confereren graag in Nes Ammim.

Wat biedt Nes Ammim vrijwilligers en bezoekers?

Ook de Nederlanders en Duitsers die in Nes Ammim verblijven, worden betrokken bij de dialoog: naast hun gewone werk in het dorp ondersteunen ze bijvoorbeeld enkele uren per week scholen en verzorgingscentra in Joodse en Arabische dorpen. Daar­naast volgen ze een intensief studieprogramma: ze kunnen bijvoorbeeld Hebreeuws of Arabisch leren. Verder krijgen ze meerdaagse seminars aangeboden: in het Holo­caust museum, naar de Negev woestijn, in Jeruzalem en op de Westelijke Jordaan­oever. Ook voor reisgezelschappen uit Europa ligt er een programma klaar.
Op www.nesammim.nl vindt u meer informatie over vacatures in Nes Ammim. U kunt ook het secretariaat van Nes Ammim mailen (post@nesammim.nl) of bellen (055-534.9339).

Nes Ammim
Vrede over Israël jrg. 56 nr. 3 (juni 2012)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel