Vrede over Israël, jrg. 56 no. 3
Van de redactie


In het derde nummer van Jaargang nr. 56 ligt de nadruk op de relatie van Israël tot de Palestijnen. Sinds de stichting van de staat Israël in 1848 is deze relatie altijd gespannen geweest. Die spanning nam na de zesdaagse oorlog in juni 1967 toe. Israël kreeg de Westbank in handen en daarmee kwamen plotseling een heleboel Palestijnen binnen de grenzen van Israël te wonen. Vredesbesprekingen en onder­handelingen over de verdeling van het land brachten geen echte oplossing. Twee­maal stak een intifada de kop op. Het roept de vraag op of het ooit wel tot vrede tussen beide volken zal komen. De artikelen in dit nummer laten zien dat er vanuit de basis zeker pogingen tot een vreedzaam samenleven worden ondernomen.


Kees van den Boogert verzorgt de Schriftstudie over het gebed dat Jezus zijn discipelen heeft geleerd, het Onze Vader. Hij beperkt zich tot de aanspraak en laat zien dat het godsbeeld van Jezus niet anders is dan in het Oude Testament.


Judith van den Boogert reisde naar Israël en voerde daar gesprekken met Joodse en Palestijnse ouders die in het conflict een kind verloren. In The Parents Circle, een teken van vrede tussen Israël en de Palestijnen doet ze daarvan verslag. De Parents Circle heeft een duidelijk doel.


Adam van den Berg, lid van de werkgroep Jeruzalempost van het Centrum voor Israëlstudies, bezocht in Bethlehem de conferentie Christ at the Checkpoint. In het gelijknamige artikel beschrijft hij de moeilijke positie die de Palestijnse christenen in Israël innemen.


Michael Mulder, de directeur van het CIS, vertelt in Nieuws van het Centrum voor Israëlstudies over de uitzending van ds. A. Brons naar Israël. Het wachten op de verstrekking van een visum leverde vertraging op. Tevens vraagt hij aandacht voor de jubileumdag van het CIS en het materiaal voor de Israëlzondag.


In Ontmoetingen in Israël worden we geïnformeerd over de bijdrage die Nes Ammim levert aan een vreedzame samenleving in Israël.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 56 nr. 3 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel