Nieuws van het Centrum voor Israëlstudies

Uitzending ds. A. Brons

Op 1 september van het vorige jaar werd ds. A. Brons benoemd als Israëlconsulent voor het Centrum voor Israëlstudies. Pas op maandag 7 mei kregen ds. Brons en zijn vrouw het visum, waar zij acht maanden lang op moesten wachten. U kunt zich voor­stellen dat de dankbaarheid en blijdschap groot is, nu zij metterdaad uit­gezonden kunnen worden naar Israël.

Het lange wachten hangt samen met het beleid van het Israëlische ministerie van binnenlandse zaken om het aantal visa voor buitenlanders - en wellicht in het bijzonder voor christenen - te beperken. Er is ook in Israël een hoge werkloosheid en men wil voorkomen dat buitenlanders de plaats van een Israëli’s innemen op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er argwaan naar christenen, omdat men hen al snel verdenkt van een zendingsdrang, die als bedreiging beschouwd wordt.

Het heeft geholpen dat we konden laten zien dat het werk van ds. Brons staat in een lange traditie van Christelijke Gereformeerde predikanten die naar Israël zijn uitgezonden en dat hij het werk van ds. C.J. Rodenburg in Jeruzalem voortzet. Men heeft kennelijk ingezien dat het voor het Centrum van Israëlstudies van belang is, dat er iemand in Jeruzalem woont en werkt.

Wij zijn dankbaar dat onze luisterpost in Israël nu na twee jaar weer bezet kan worden.

Jubileumdag CIS: rust in een 24/7-economie

Op donderdag 6 september 2012 organiseert het Centrum voor Israëlstudies een conferentie in de Christelijke Hogeschool te Ede ter ere van zijn 10-jaar jubileum.

Hoofdspreker is rabbijn prof. Moshe Silberschein, rector van de rabbijnen­opleiding van het Schechterinstituut te Jeruzalem.

Met dat Schechterinstituut heeft het CIS in de afgelopen jaren verschillende conferenties en studiedagen belegd. Dat gebeurde onlangs nog tijdens de studiereis van studenten en docenten van de TUA. Het is een voorrecht dat de rector van deze opleiding op de jubileumdag wil komen spreken.

Het thema is uitermate relevant in onze tijd. Wat heeft de Joodse traditie ons te zeggen in onze gestreste samenleving? Wat is de betekenis van de viering van de sabbat en hoe kunnen we aspecten daarvan toepassen op ons eigen leven met God? Welke plaats heeft de geestelijke en lichamelijke rust daarin?


Midden op deze dag zal er een viering zijn, waarin we God de eer willen geven voor wat Hij ons gaf. Er zijn bovendien drie workshops, die het thema op verschillende manieren benaderen: via studie, bezinning en zang. Bovendien is er rond de lunch een feestelijk optreden van de Klezmer-band ‘Vilde Kathske’ onder leiding van Gottfrid van Eck.


De conferentie is in de Christelijke Hogeschool te Ede, Oude Kerkweg 100, van 10.00 tot 16.00 uur. Kosten voor de hele dag: € 15,- (inclusief lunch; studenten: € 10,-). U kunt zich aanmelden via de website www.centrumvoorisraelstudies.nl.

We hopen dat velen het de moeite waard vinden om dit jubileum met ons mee te vieren. U bent zeer welkom.

Gemeentemateriaal voor Israëlzondag

De eerste zondag van oktober is het traditiegetrouw ‘Israëlzondag’. Ook dit jaar zal het Centrum voor Israëlstudies materiaal beschikbaar stellen om aandacht te geven aan de verbondenheid tussen kerk en Israël. Daarin zal het thema ‘rust in een 24/7-economie’ verder worden uitgewerkt. Vanaf eind augustus zal daarvoor het volgende worden aangereikt:


We bevelen deze handreikingen bij u aan en hopen dat het een goede weerklank zal vinden in de kerken. Na de zomervakantie ontvangen kerkenraden een informatie­pakket. Vervolgens kan men bij het CIS meerdere folders aanvragen om in de gemeente uit te delen.

dr. Michael Mulder
Vrede over Israël jrg. 56 nr. 3 (juni 2012)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel