Centrum voor Israël Studies

Joden en christenen luisteren samen naar Leviticus 19

Op woensdag 30 september 2009 belegt het Centrum voor Israëlstudies (CIS) in samenwerking met Uitgeverij Boekencentrum een mini-symposium naar aanleiding van het verschijnen van Wees heilig! Joden en christenen luisteren naar Leviticus 19, de vierde publicatie van het CIS.

In dit symposium zal het gesprek over de uitleg van dit bijbelgedeelte worden voortgezet. Twee sprekers zullen op de artikelen in deze bundel reageren: dr. M. van Loopik, Joods publicist en dr. A.J. Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, van 13.30 tot 16.00 uur, locatie Christelijke Hogeschool Ede, Oude Kerkweg 100. Toegang is vrij.

Werkbezoek Israëlconsulent van 9-17 november

Er zijn tijdens het komende werkbezoek van ds. Kees Jan Rodenburg in Nederland, van 9-17 november a.s., nog avonden vrij waarop u hem kunt uitnodigen voor een spreekbeurt in uw gemeente. In het voorjaar is er opnieuw een werkbezoek gepland: van 1-10 maart 2010. Ook voor deze periode kunt u hem alvast uitnodigen.

Nieuwe leeskring Joodse uitleg van Exodus

Dit najaar zal met een kring belangstellenden (predikanten, theologen) op vier maandagochtenden (12 oktober, 26 oktober, 9 november en 23 november 2009) een rabbijns commentaar op het boek Exodus gelezen worden. U bent hierbij van harte welkom.

Kosten: € 60,-. Minimale deelname: 10 personen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het CIS, zie ook de website van het CIS.

Predikantenreis naar Israël met symposium in Jeruzalem in juni 2010

Van 14-24 juni organiseert het CIS een bijzondere reis voor predikanten en theologen naar Israël. Onderdeel van deze reis is een gezamenlijk seminar, in samenwerking met het Schechterinstituut, een ‘conservative’ rabbijnenopleiding in Jeruzalem.

Naast dit tweedaags seminar zal er een studiereis zijn door Israël en Jordanië. Het thema van de reis en het seminar, alsmede de precieze prijs ervan, worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via de website van het CIS. Heeft u belangstelling, dan vernemen we dat graag van u.


Centrum voor Israëlstudies

Postbus 80, 6710 BB Ede

tel. 0318-696577 (dinsdag- & donderdagmorgen)

CIS@che.nl

www.centrumvoorisraelstudies.nl

Centrum voor Israëlstudies
Vrede over Israël jrg. 53 nr. 4 (sep. 2009)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel