Naast en met elkaar


“Als je niet in Nederland woont of leeft, waar haal je de gotspe vandaan om mee te doen aan dingen die jou niet aangaan.” Het was de reactie van een Nederlandse inwoner van Israël, op het bericht dat Nederlanders in het buitenland komend voorjaar mogelijk kunnen deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Uiteraard kunnen ze daarbij niet stemmen op kandidaten voor één van de Provinciale Staten — ze wonen immers niet in één van de provincies — maar ze kunnen met hun stem wel de samen­stelling van het zogenaamde kiescollege van niet-ingezetenen bepalen. En daarmee invloed uitoefenen op de vorming van de Eerste Kamer.


Wat mij triggerde in deze reactie was de onderliggende gedachte: wees voorzichtig met het innemen van standpunten over situaties elders in de wereld die niet tot je eigen directe context behoren. Die neiging bestaat zeker als het gaat om oorlogen en conflicten. Nog los van het feit dat het aan de bestaande situatie ter plekke vaak weinig verandert, verliezen we de vaak politieke complexiteit nog weleens uit het oog.


Helemaal spannend wordt het als er ook theologische argumenten mee gaan spelen. Dat geldt zeker in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Want hoe moet je omgaan met die kleine strook land die God ooit aan Abraham en zijn nageslacht beloofde? Veel moslims zijn er heilig van overtuigd dat er geen Joodse staat kan en mag bestaan in het gebied dat ooit door de islam veroverd is. En aan de andere kant wordt door sommigen in Israël op grond van Gods belofte het recht — of zelfs de plicht?! — geclaimd om het hele land voor zichzelf in bezit te nemen.


Ik wens het deputaatschap van mijn christelijke gereformeerde zusterkerken wijsheid toe bij de bezinning op de thematiek van het land en zie met belangstelling uit naar de uitkomsten ervan. Ondertussen blijf ik doorbidden dat Joden en Palestijnen naast en met elkaar zullen kunnen wonen. Om vrede langs de grenzen, vrede op de straten, vrede in de harten.

Ds. C.J. Overeem is hervormd predikant te Woerden en bestuurslid van het CIS.

drs. Jacco Overeem
Verbonden jrg. 66 nr. 4 (nov 2022)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden