De Israëlzondag en ik


Vaak is de gedachte dat Israëlzondag iets is voor predikanten en theologen. En weinig te maken heeft met het dagelijks leven als christen. Termen als ‘preekschetsen’ en ‘materialen voor de Israëlzondag’ kunnen die gedachte versterken. Maar niets is minder waar. Zonder Israël was er geen kerk. Zonder Israël geen Messias.


Dit jaar staat de roeping van God aan Abraham centraal. ‘Ga uit uw land (...), naar het land dat Ik u wijzen zal (Genesis 12).’ Deze roeping komt voor Abraham met een prijs, maar ook met een belofte: ‘In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden’.1 God schenkt Zijn zegen aan Abraham, via hem aan Israël en via Israël aan de volken. Paulus geeft in deze keten Christus een centrale plaats: ‘De zegen van Abraham komt in Christus Jezus tot de heidenen (= niet Joodse volken)’ (Galaten 3:14).


Wat is nu de zegen? Wat betekent het als iemand gezegend wordt? Wat heeft de zegen aan het einde van de kerkdienst ermee te maken? Heeft met Christus de zegen voor Israël opgehouden te bestaan? Deze en veel andere vragen staan centraal bij de Israëlzondag van dit jaar, op 3 oktober.

Materialen

Dit jaar hebben ds. Niek Tramper en de jeugdorganisaties met en namens ons dit thema uitgewerkt. Alle materialen staan op de website www.hetcis.nl en/of zijn verkrijgbaar via het secretariaat en de jeugdorganisaties CGJO en LCJ. Er is voor elk wat wils: voor predikanten, voor niet-theologen en voor jeugd en jongeren. Gericht op het hoofd, maar ook op het hart.

Voor allen
 1. (hoofd) Wat betekent de zegen in het Oude en Nieuwe Testament? Een informatieve uitleg bij dit begrip.
 2. (hoofd) Wat is de inhoud van de zegen? Zowel vanuit Joods als christelijk perspectief wordt concreet de inhoud van de zegen uitgewerkt.
 3. (hart) Meditatieve lezing bij Genesis 12:4.
  Welke vragen stelt de tekst aan mijn leven? De volgende aspecten komen aan bod:
  1. Lezen en herlezen van Genesis 12:1-4. Welke kernwoorden komen naar voren en wat roepen deze op?
  2. Welke beelden komen er in gedachten naar boven?
  3. Welke verbindingen zijn er naar onze tijd en mijn leven?
 4. (hart) Hoe leg ik de verbinding van Genesis 12 naar onze tijd en mijn leven?
Voor theologen

Voor theologen is er een exegetische uitwerking van Genesis 12:1-4 geschreven. Predikanten die op Israëlzondag hierover willen preken, kunnen hier hun winst mee doen!

Mocht u liever over een ander thema preken: er staan meerdere preekschetsen op de website.

Voor jeugd en jongeren

Voor jeugd en jongeren is er een veelheid aan materiaal ontwikkeld. Van bijbelstudies tot verwerking en informatieve filmpjes. Zowel specifiek over het thema uit Genesis 12 als in het algemeen over het Israël van vandaag. Deze materialen zijn in samenwerking tussen het CIS en de beide jeugdorganisaties CGJO en LCJ ontwikkeld.

Beter zicht

‘Gezegend met Israël.’ We hopen dat op deze wijze dit thema dicht bij ons komt. In de hoop dat we zicht krijgen op de trouw van God met Zijn volk en daardoor ook op God Zelf!1In de NBV staat een andere vertaling: ‘Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij’. In de herziene editie wordt gekozen voor de klassieke (bovengenoemde) vertaling.

Drs. J.H. Bonhof is directeur van het CIS.

drs. Joan Bonhof
Verbonden jrg. 65 nr. 3 (sep 2021)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden