Een Joods-Arabische bijenkorf


Yad Elie is een Joodse organisatie die al sinds 2002 opkomt voor de meest kwetsbare Joodse én Arabische kinderen in Jeruzalem. Dagelijks worden honderden maaltijden verstrekt op scholen en wordt er onderwijs gegeven over gezond eten.


De scholen die gesteund worden door Yad Elie bevinden zich in de armste wijken van Jeruzalem. In deze dichtbevolkte wijken zijn de problemen groot: veel immi­granten, gebroken gezinnen, geweld en weinig perspectief. Naast het verstrekken van de maaltijden op school – waar het werk van Yad Elie mee is begonnen – was er daarom een wens om ook structureel iets voor deze kinderen te betekenen.

Samen

Er is een onderwijsprogramma opgezet om de kinderen en hun ouders voorlichting te geven over gezond voedsel. Er zijn schooltuinen aangelegd en keukens geplaatst, zodat de kinderen kunnen leren hoe ze zelf kunnen voorzien in gezond voedsel en hoe dit bereid kan worden. Daarbij kunnen ze zich met een volle maag ook veel beter concentreren op school en leren ze hoe ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen gezondheid.

Prachtig is het om te zien hoe deze programma’s Joodse en Arabische ouders samenbrengen. In workshops zie je Arabische vrouwen met hoofddoek en Joodse vrouwen in gesprek over die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat kan alleen omdat er door het Yad Elie programma vertrouwen is gegroeid in de loop van de jaren.

Het ‘Eat, Grow and Learn’ programma van Yad Elie breidt zich steeds verder uit. Er worden steeds weer nieuwe initiatieven ontwikkeld om de kinderen nog meer te leren over gezondheid en voedsel.

Daarbij zoekt men ook naar manieren om samenwerking tussen de Joodse en Arabische kinderen die betrokken zijn te stimuleren. Zo wordt er bijvoorbeeld in het Jerusalem Forest door leerlingen van verschillende scholen samengewerkt in een bosbouwproject en worden er voor de docenten gezamenlijke workshops georgani­seerd.

Spiegel

Het nieuwste initiatief is het ontwikkelen van bijenkorf-project: ‘Bees for peace’. Yad Elie werkt hiervoor samen met organisaties met expertise op dit gebied om educa­tieve programma’s op te stellen voor leerlingen in het basisonderwijs. Een Israëlische imker uit Tel Aviv en een Palestijnse imker uit Bethlehem hebben hier een gezamenlijk initiatief in genomen en bundelen hun krachten.

Juist de omgang met bijen kan kinderen helpen over grenzen heen te gaan. In eerste instantie is elk kind bang voor zo’n beest dat steken kan. Maar door hen onder goede leiding dichter bij de bijen te brengen, raken ze er zelfs bevriend mee. Als ze dan ook nog uitleg krijgen hoe belangrijk het is voor bijen om samen te werken, en dat door die samenwerking er honing komt die gezond is voor mensen, dan ontstaat er een soort spiegel. Zó kunnen we ook naar elkaar kijken, Joden en Arabieren.

Hoewel er soms nog wat terughoudendheid is bij een aantal schoolmede­werkers en ouders, is Yad Elie begonnen aan een missie om de scholen waar zij contact mee hebben te laten aanhaken bij dit project. Ze informeren hen over de voordelen van het plaatsen van een bijenkorf en er is inmiddels een pilot gestart. De kinderen ontvangen tools om hun angst voor bijen te overwinnen en leren onder­tussen over het belang van samenwerking over de grenzen heen die Joden en Arabieren helaas nog zo vaak in gescheiden werelden houden, in angst voor elkaar.


Een hoopvol project: in ‘het land van melk en honing’ maken deze kinderen zo hun eigen potje vreedzame honing!


Wilt u dit mooie werk van Yad Elie ook ondersteunen? Dat kan via een gift naar NL 02 INGB 0678 0850 80 t.n.v. Stichting Centrum voor Israëlstudies te Ede o.v.v. Yad Elie. Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Annemieke Steitner is projectcoördinator bij het CIS

mevr. Annemieke Steitner
Verbonden jrg. 63 nr. 1 (jan. 2019)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x