Nieuwe kansen voor jongeren


‘Dit is mijn familie, hier wordt voor mij gezorgd.’ Toen hij dit zei straalde de leerling van Keshet High School in Jeruzalem. Het zinnetje is me bijgebleven, want het typeert het hele project.


Ik ontmoette de leerling afgelopen voorjaar op deze school: een Joodse middelbare school waar alles draait om ‘inclusie’, insluiting. Keshet betekent regenboog: men wil de leer­lingen hoop bieden. Het is een Joodse school, maar nadrukkelijk open voor niet-Joodse leerlingen. Binnen het lesprogramma is ruim aandacht voor dialoog en wederzijds respect. Een unieke plek in Jeruzalem, waar Joodse leerkrachten zich inzetten voor gesprek en samenwerking tussen Joodse en Arabische leerlingen, zowel met als zonder handicap.

Samen

Een bijzonder project is hier het Independence Project voor kinderen met – een zware vorm van – autisme. De jongeren die eraan deelnemen worden stap voor stap begeleid in het steeds meer zelfstandig worden. Met behulp van speciale lessen worden zij geïntegreerd in de andere klassen, zodat ook anderen er binnen de school van door­drongen worden: deze leerlingen zijn waardevol en horen erbij!

De docenten binnen het project bieden niet alleen passend onderwijs, maar creëren vooral een veilige basis van liefde en rust. De jongeren komen vaak uit arme gezinnen met heel wat eigen problematiek. Veel aandacht wordt daarom besteed aan het geven van een warm thuis voor deze leerlingen. Ze worden begeleid in het aan­leren van vaardigheden om beter voor zichzelf te kunnen zorgen. Zo is er binnen de school een appartement ingericht, waar ze huishoudelijke taken kunnen oefenen. Er is een Green House waar ze leren te zorgen voor kruiden en planten en in het cafetaria op school worden de oudere leerlingen ingeschakeld.

Start

Het Independence Project is ontwikkeld om de leerlingen meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. In hun laatste schooljaar jaar ontvangen zij een externe werkplek met begeleiding op de werkvloer, aangevuld met werkbezoeken en video-coaching door de docenten van Keshet High School. Zo kan zoveel mogelijk geoefend worden in een normale werksituatie.

Deputaten Diaconaat en de GZB hebben de krachten gebundeld om dit project in september van start te laten gaan. Met hun steun is het mogelijk gemaakt dat voor de eerste vijf leerlingen een werkplek is gevonden en de bijpassende extra begeleiding bekostigd kan worden.

De dankbaarheid binnen de school is groot. De coördinator van het project verwoordde het als volgt:

‘Uit de grond van ons hart willen wij u bedanken voor uw steun voor dit programma. U kunt zich nauwelijks indenken hoeveel kansen dit programma biedt aan onze studenten om te groeien op hun weg naar volwassenheid en zelfstandigheid.’

Inspirerend

De toewijding en liefde van de docenten binnen deze school voor al hun leerlingen is erg inspirerend. Dit project kan ook ons in Nederland aan het denken zetten. Zouden wij in de scholen waar onze kinderen onderwijs ontvangen dit soort ontwikkelingen aanmoedigen, of zijn we eerder bang dat de kwaliteit van het onderwijs voor ons eigen kind eronder zal lijden?

Wat geeft Keshet High school een mooie basis mee aan zijn leerlingen van respect, dialoog en daadwerkelijk samen-leven. Het teken van de regenboog, waar de school naar verwijst, is het teken van de hoop. We mogen er een kleine bijdrage aan leveren voor deze jongeren.


Uw gebed en steun voor het laten slagen van dit nieuwe initiatief is onmisbaar. Mocht u een gift willen overmaken, dan kan dat naar NL 02 INGB 0678 0850 80 t.n.v. Stichting Centrum voor Israëlstudies te Ede o.v.v. Keshet High School. Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Annemieke Steitner is projectcoördinator van het CIS (Centrum voor Israëlstudies)

mevr. Annemieke Steitner
Verbonden jrg. 61 nr. 4 (nov. 2017)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden