‘Jeruzalem waar ik van houd?’


Tijdens een afsluitingsavond van het catecheseseizoen brainstormen we eerst met een groep van ruim 20 jongeren over de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met Israël. Gaandeweg de presentatie wordt het duidelijker dat we als christenen niet te snel moeten spreken óver Israël maar mét Israël en dan vooral eerst eens goed luisteren, naast hen gaan staan.

‘Het valt me als eerste op in de woordwolk op het scherm (zie de illustratie) dat het woord  Messias heel groot in het midden staat, tussen de twee uitersten van Kerk en Israël. Dat zegt mij wel dat er een enorme kloof is tussen ons christenen en de Joden.’
‘Voor mij is het woord Messias juist een woord dat een verbinding is tussen Israël en de kerk.’
‘Bedoelt u met Israël de Joden of de Palestijnen of alleen het Israël uit de Bijbel?’
‘De woordwolk heeft best veel woorden kris kras door elkaar waar ik niet zo 1,2,3 een lijn in kan ontdekken, beetje complex, tegelijk ook een soort eenheid. Misschien dat het wat zegt over de relatie tussen kerk en Israël?’
‘Het woord Liefde en de hartjes komen een paar keer terug in de hele woordwolk, sorry maar ik heb gewoon niet zoveel met Israël.’

Zomaar een aantal reacties van de catechisanten, de toon is gezet. Er komen genoeg vragen boven om met elkaar over door te denken.

Anders zien

Vervolgens bezinnen we ons als groep op wat ons dan verbindt of zou moeten verbinden met Israël. Het evangelie is ten slotte door Joden als hoop voor de volken gebracht. Aan het einde van de avond blikken we samen terug op de woordwolk waar me mee waren gestart. De jongeren reageren op de vraag of ze nu na afloop andere dingen zien, welke nieuwe dingen ze hebben gehoord. Eentje vat de conclusie heel mooi samen: ‘Ik had nooit gedacht dat Jeruzalem, dat Israël, relevant zou zijn voor mijn geloof. Het maakt de liefde voor God heel concreet.’

Kernwoorden

Door middel van een eigentijdse presentatie, interactieve werkvormen en mooi beeld­materiaal werd deze groep jongeren bewust gemaakt dat het ‘beminnen van Jeruzalem’ (Psalm 122) heel relevant is voor het geloof. Dat liefhebben komt naar voren in het luisteren, dienen en getuigen: de drie kernwoorden van het Centrum voor Israëlstudies (CIS).

Het belang van het dienen wordt onderstreept door de presentatie over de armoede­problematiek in Israël. De presentatie sluit af met een aantal aansprekende voorbeelden van prachtige lokale initiatieven in Israël voor vrede en verzoening in het Joods-Palestijns conflict. Projecten die het CIS van harte steunt.

Meedenken

Het CIS denkt graag mee om in kerk en onderwijs aan die Bijbelse opdracht tot liefde voor Jeruzalem handen en voeten te geven en hoe u betrokken kunt raken bij diaconale presentie in Israël. Wilt u ook graag in contact komen om de mogelijkheden te verkennen voor uw gemeente, jeugdclub, catechese of vereniging? Bel of e-mail dan naar het CIS.

Tjerk Visser is CIS-toeruster

dhr. Tjerk Visser
Verbonden jrg. 61 nr. 4 (nov. 2017)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden