Vrede over Israël, jrg. 50 no. 4
Van de redactie


Het vierde nummer van Jaargang 50 is een dubbel nummer, waarin we stilstaan bij het vijftigjarig bestaan van ‘Vrede over Israël’.


De Schriftstudie wordt verzorgd door deputaat ds. C.J. Droger. Hij geeft zowel aandacht aan de voorrechten van Israël, verwoord in Romeinen 9:1-5, als aan de roeping van de kerk in relatie tot Israël.


Vanuit Groningen werd in 1985 drs. Rien van der Vegt naar Israël uitgezonden. Hij woonde en werkte als Israëlpredikant namens de Christelijke Gereformeerde kerken tien jaar lang in Jeruzalem. Hij woont momenteel in Hamburg.

Drs. Van der Vegt vergelijkt in zijn bijdrage het vijftigjarig bestaan van ons blad met de ‘Jubeltijd’ in Israel.


De derde bijdrage wordt verzorgd door drs. M. van Campen. Hij stelt in zijn artikel: ‘Israel: subject of object van zending?’ de voor het gesprek met Israël principiële vraag aan de orde of ‘door’ Israël dan wel ‘aan’ Israël zending moet worden bedreven.

Drs. M. van Campen was tot voor kort directeur van het Centrum voor Israëlstudies (CIS) en woont te Ede.


De Israëlconsulent, drs. C.J. Rodenburg, gaat in op de verschillende manier waarop Joden en Christenen met de Bijbel omgaan. In zijn bijdrage ‘Vanuit Jeruzalem’ dat de titel draagt Met Joden de Bijbel lezen illustreert hij overeenkomst en verschil aan de hand van de profeet Elia.


In het vijfde artikel schrijf ik, drs. C.J. van den Boogert, zelf iets over de schrijnende situatie in Israël en Libanon. Ik sluit in de vijftigste jaargang van V.o.I aan bij een artikel over ‘conflicten in en om Israël’ door mij geschreven in 1998 ter gelegenheid het 50 jarig bestaan van de staat Israël. In die tijd was ik als Israëlpredikant namens de Christelijke Gereformeerde kerken werkzaam in Jeruzalem. De titel van de huidige bijdrage luidt: ‘Vrede over Israël’.


De laatste bijdrage is van de hand van de voorzitter van deputaten Kerk en Israël, ds. H. Biesma. Door hem wordt aan twee dingen aandacht geschonken:


Ook in deze uitgave wordt één van de glas-in-loodramen over de zonen van Jakob van de joodse schilder Marc Chagall besproken. Deze keer Levi, de derde zoon van Jakob bij zijn vrouw Lea.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 50 nr. 4 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel