Voorgoed verbonden;
visie op de relatie tussen Kerk en Israël in tien punten

Voorwoord


Met dankbaarheid leggen Deputaten Kerk en Israël u dit visiedocument voor. Het is het resultaat van een intensieve bezinning in de afgelopen jaren.


De aanleiding om een dergelijk stuk op te stellen is drieërlei.


U kunt beginnen met de samenvatting in tien punten. Wij hebben er in de formulering rekening mee gehouden, dat deze samenvatting hier en daar zal gaan functioneren als de christelijk-gereformeerde visie op de relatie Kerk en Israël. Daarna vindt u bij wijze van bijbels-theologische onderlegger per punt een korte uitwerking. Wat ons betreft vormt het stuk als visiestuk een eenheid.


Graag geven wij enig inzicht in de wijze, waarop dit stuk tot stand is gekomen.


In het kortst wordt onze overtuiging verwoord in de titel: ‘Voorgoed verbonden’. Deputaten spreken het verlangen uit, dat de Here dit visiedocument zal willen gebruiken om de onuitwisbare en onopgeefbare band van ook onze kerken met het Joodse volk te verlevendigen.


Tot zegen van Israël en de Kerk.


Voorjaar 2012
Deputaten Kerk en Israël


Meer informatie en contact

Voor direct contact of het aanvragen van een presentatie kunt u mailen naar: info@kerkenisrael.nl

>