Lezen in verbondenheid met Israël


De Tenach of het Oude Testament lezen in verbondenheid met Israël – dat wordt in een aantal door ds. G.A. Trouwborst geschreven boekjes in de praktijk gebracht.


Zo verschenen twee Bijbelse dagboekjes over resp. Genesis (2014) en Exodus (2015). Daarnaast een boek over de legendarische koning Salomo (2014). In dit boek laat hij het licht van de Tora over hem schijnen. Salomo blijkt trekken van Jozef, de onder­koning van Egypte, te vertonen. Bijzondere verbanden in het geheel van de Tenach worden zichtbaar.


Instructief is ook het boekje Gewoon anders; kerk zijn volgens Leviticus 19 (2013). De gemeente is geroepen heilig - ofwel anders – te zijn, niet ter vervanging van Israël, maar juist in verbondenheid aan Israël. De schrijver maakt in deze boekjes gebruik van de joodse uitlegtraditie en van de oude rabbijnse uitleg. Het is goed dat we in de kerk blijven beseffen dat Israël als eerste wordt aangesproken. Trouwborst verwoordt dit aldus:

‘Wie krijgt de roeping om heilig te zijn? Uit de beginregels wordt duidelijk dat dit Israël is (Lev. 19:1-2). Het is goed om dit vast te stellen, voordat we al te direct de lijn naar de christelijke gemeente doortrekken. Het brand­punt van de roeping tot heiliging in deze wereld ligt bij Israël. Het uitverkoren volk van God draagt dit bijzondere voorrecht en deze gewich­tige taak als geen ander. Uit respect hiervoor zullen we in dit boekje ook regelmatig putten uit de uitleg die binnen het jodendom aan de verzen in Leviticus gegeven wordt. Het jodendom kent immers een innige omgang met de Schriften, waar de gemeente dankbaar naar mag luisteren.’

G.A. Trouwborst:

  • Genesis, een bijbels dagboek;
  • Exodus, een bijbels dagboek;
  • Salomo, koning in het licht van de Tora;
  • Gewoon anders, kerk zijn volgens Leviticus 19.

De boekjes worden uitgegeven bij Sifron, Nieuwleusen.

drs. Kees van den Boogert
Verbonden jrg. 60 nr. 2 (apr. 2016)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x