Hoezo Israël?


Over enkele weken verschijnt een nieuw boek van het Centrum voor Israëlstudies: Hoezo Israël? Gespreksstof voor bijbelkringen.


De vraag: Hoezo Israël? komen we op verschillende manieren tegen. Uiteraard weten we dat het in de Bijbel voortdurend over Israël gaat. Maar heeft het Joodse volk van nu ons nog iets te zeggen? Is door de komst van Christus, die Gods beloften vervuld heeft maar door de meeste Joden niet geaccepteerd is, de positie van de Joden niet fundamenteel veranderd? Hoezo aparte aandacht voor Israël?

De bijbelstudies in dit boek laten zien dat de unieke band die God gelegd heeft niet is doorgesneden. De Bijbel is daar duidelijk over. We bespeuren het ook als we luisteren naar de manier waarop Israël vandaag nog steeds leeft met Gods Woord. Dit boek biedt een bijbelse bezinning over Israël, maar wil vooral vanuit de praktijk van de ontmoeting met Israël laten zien wat christenen van de Joodse traditie kunnen leren.

Spannende vragen

De ontmoeting met Israël levert ook nieuwe uitdagingen op. Spannende vragen ontwijken we niet in deze handreiking voor gesprekskringen. Wat is de betekenis van het land Israël? Hoe moeten we omgaan met de bijbelse beloften hierover in de huidige situatie van het land Israël? Geeft de Bijbel aanleiding om te spreken van een goddelijk recht op dit land voor het Joodse volk? In vier bijbelstudies reikt ds. Aart Brons een genuanceerde visie aan, waarbij hij vasthoudt aan de trouw van God aan zijn beloften en tegelijk aan de nadruk die God in zijn Woord legt op het doen van gerechtigheid.


Daarmee is de bijbelse bezinning helemaal betrokken op de praktijk van vandaag in het land Israël. In het laatste deel van het boek krijgen de gesprekken hierover nog een andere dimensie: wat kan Israël ons leren in de omgang met actuele maatschap­pelijke vragen die wij in Nederland tegenkomen? Wilma Wolswinkel schrijft hierover vanuit haar perspectief als diaconaal consulent van het CIS. Ze richt zich op vragen waar we niet omheen kunnen: de toestroom van immigranten, die ook Israël kent, en de concrete vragen rond conflict en verzoening. Kan wat in Israël gebeurt ook op dit vlak een inspiratie vormen voor christenen?

Gegroeid vanuit de praktijk

De bijbelstudies zijn gegroeid vanuit de praktijk van het Centrum voor Israëlstudies. Enerzijds willen we vanuit de Bijbel een weg wijzen in de complexe problematiek waar het om gaat in de ontmoeting met Israël, anderzijds zoeken we de ruimte van een open gesprek hierover. Verschillende visies komen dan ook aan de orde.

Elk hoofdstuk eindigt met een zestal vragen voor persoonlijke bezinning of bespreking in een bijbelkring of gespreksgroep.


Het is inspirerend om een seizoen met dit boekje aan de slag te gaan en de vragen te bespreken, waar wij als christenen in Nederland ook mee bezig zijn: van onze persoonlijke omgang met God en de Bijbel tot onze omgang met conflicten en met vreemdelingen.


Het boek is geschreven door Michael Mulder, Aart Brons en Wilma Wolswinkel en verschijnt bij Boekencentrum, Zoetermeer, 128 blz., ISBN 9789023970569 en kost ong. € 11,90.


Boekencentrum schrijft erover:

  • Een uitstekend instrument om het gesprek over Israël in de gemeente eens op de agenda te zetten
  • Een genuanceerde visie op de relatie kerk en Israël

dr. Michael Mulder
Verbonden jrg. 60 nr. 2 (apr. 2016)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x