CGK Dokkum, een jaar lang bijzondere aandacht voor Israël


Vlak voor de zomer van 2015 kwam bij de zendings-evangelisatie-commissie (ZEC) van de kerk van Dokkum de volgende vraag van de kerkenraad op tafel: willen jullie het correspondentschap met betrekking tot de verbondenheid van Kerk en Israël op je nemen? Natuurlijk wilde de commissie dat wel, maar wat hield dat dan in? Eigenlijk wist de kerkenraad dat zelf ook niet zo goed en daarom stuurde hij maar een brief naar het deputaatschap met de vraag wat er dan werd verwacht. Blijkbaar heeft het deputaatschap deze vraag aangegrepen om aan Dokkum te vragen of zij samen met nog twee andere gemeenten een jaar lang pilot wilde zijn in het organiseren van een Israël­jaar in de plaatselijke gemeente.


Op zo’n vraag kun je natuurlijk niet negatief reageren en zodoende werd een commissie van drie personen gevormd die allerlei plannen bedacht om de gemeente mee te nemen in het traject Israël jaar. Het programma kwam er ongeveer als volgt uit te zien:

  1. bekend maken van het Israëljaar in het plaatselijke gemeenteblad;
  2. extra aandacht voor Israël in de prediking op de Israëlzondag;
  3. opstarten Israël-leesgroep om als deelnemers specifieke gebruiken en gewoonten in Israël te bestuderen en bespreken in Bijbels perspectief onder leiding van ds. Van der Wekken;
  4. rabbijn Lody van de Kamp uitnodigen voor een lezing over antisemitisme;
  5. één of twee catechese lessen geven over Israël;
  6. bezoek met belangstellende gemeenteleden aan de synagoge te Elburg in combinatie met het jaarlijkse seniorenreisje;
  7. uitnodigen spreker die via een stichting een relatie met Israël heeft;
  8. twaalf-dagen durende rondreis naar Jordanië en Israël in Bijbelse voetsporen met een groep gemeenteleden;
  9. gedurende het seizoen 2015/2016 regelmatig Israël aan de orde stellen.

Inmiddels zijn de onderdelen 1, 2 en 4 uitgevoerd.


De in november opgestarte leesgroep varieert van vijf t/m tien deelnemers en komt om de vier weken bijeen. O.a. werd gesproken over de Sjabbat, het behoud van heel Israël, de betekenis van Jezus voor het verbond met Israël. De leesgroep gaat door tot oktober 2016. Wie weet komt er een vervolg.

De lezing van rabbijn Lody van de Kamp in de maand januari over antisemitisme was zeer indrukwekkend. Ca. 200 personen, gemeenteleden en andere belangstel­len­den waren aanwezig. De regionale pers heeft er uitgebreid aandacht aan geschonken.

Als klap op de vuurpijl is er dan eind oktober nog de Israël-Jordaniëreis. Een groot aantal deelnemers heeft zich hier al voor aangemeld. Voor sommigen wordt het de zoveelste keer, maar het blijft een land met een bijzondere aantrekkingskracht. Bij je oudste broer wil je toch graag een bezoek brengen? Eventuele belangstellenden kunnen zich nog opgeven voor deze reis bij A. Peterson te Dokkum.


Zo hebt u een idee gekregen hoe invulling kan worden gegeven aan een Israëljaar voor de kerkelijke gemeente met als doel enerzijds de band met Israël levend te houden en anderzijds de geschiedenis van het volk Israël dichterbij te brengen.

dr. Pieter Sijtsma
Verbonden jrg. 60 nr. 2 (apr. 2016)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x