Synagoge met Evangelie


Joden die Jezus als Messias belijden – ze zijn te vinden in kerken, en ook in syna­gogen. Er is ook een grote groep die samenkomt in eigen Messiaanse gemeenten – in Israël maar ook over heel de wereld verspreid. Tussen die gemeenten zijn er nog weer grote verschillen. Bij sommige lijken de diensten (bijna altijd op sjabbat!) op die in een kerk of een Evangelische gemeente. Er zijn er ook – niet heel veel overigens – waar de diensten bijna hetzelfde zijn als in een synagoge.

Net als in de synagoge

In Jeruzalem heb je zo de gemeente Ro’eh Israel (Mordechai Narkis street 16). De dienst op sjabbat begint om 10 uur. Maar al ruime tijd daarvoor stroomt het vol. Vooral de hoek waar een Engelse vertaling gegeven gaat worden; er zijn altijd veel buitenlandse gasten.

De mannen dragen bijna allemaal een keppel, een aantal ook een gebeds­kleed. De dienst gaat volgens de Sidoer, het Joodse gebedenboek. Elke sjabbat klinken zo telkens vrijwel dezelfde gebeden. Het gaat dan om tientallen blad­zijden, die door de voorzanger gezongen worden, en deels door de gemeente meegezongen – net zoals dat in de synagoge gebeurt.

Ook de Tora-lezing gaat hetzelfde als in de synagoge. Een van de rollen wordt, met alle gebeden en gezangen die daarbij horen, uit de Arke (kast voor de rollen) gehaald, rondgedragen door de synagoge, en dan op de bima (tafel tegenover de Arke) gelegd. Er worden een paar mensen opgeroepen voor de lezing van stukken van de parasja, het gedeelte dat op die sjabbat overal gelezen wordt. Ook de profetenlezing is dezelfde als die in de synagoge.

Net even anders

Maar dan komt er ook een lezing uit het Nieuwe Testament. En er wordt ook een behoorlijk lange preek gehouden. Meestal door de eigen voorganger, Joseph Shulam. Tijdens de preek komen er regelmatig opmerkingen uit de zaal; het is een levendig gebeuren. Joodse uitleg wordt erbij betrokken. Maar het gaat ook over Jesjoea. Nadrukkelijk wil de gemeente Hem als de Messias belijden en volgen. Na het einde van de dienst volgens de Sidoer is er nog een toevoeging: een heel korte Avondmaals­viering.

Messiaans én Joods

De eerste Joodse volgelingen van Jezus waren Joods en bleven Joods. Ze bleven met vreugde en toewijding de Tora onderhouden. Ze bleven integraal deel van de Joodse gemeenschap. In die lijn wil de gemeente nu én Messiaans zijn én Joods zijn. Daar hoort voor hen ook bij dat ze veel van de Joodse traditie en liturgie en halacha (leefregels op basis van Tora en rabbijnse uitwerking) in acht nemen. Voorzover dat niet in tegenspraak is met de Bijbel; die heeft wel absoluut het hoogste gezag. Maar binnen dat kader is er heel veel goeds te zien in wat God in Zijn voortdurende zorg en trouw nog gegeven heeft aan Israël. In de samen­komsten op sjabbat ervaar je enerzijds de verbondenheid met de Messias en zijn volgelingen, en anderzijds ook met het Joodse volk. Die twee gaan hier op een bijzondere manier samen.

ds. Aart Brons
Verbonden jrg. 59 nr. 4 (dec. 2015)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden