Deputaatschap voor Israël GG

Actief in Israël én daarbuiten


Het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten werkt niet alleen in Israël maar ook in Oost-Europese landen Oekraïne en Moldavië. In Nederland wordt voorlichting over het werk gegeven.

Werk in Israël

In Israël wordt gewerkt onder het Joodse volk, bijvoorbeeld door diaconale pro­jecten. Dit vindt plaats in samenwerking met lokale Messiasbelijdende gemeenten. Een aantal van hen heeft een Reformed Pastors groep gevormd. Hiermee onder­houdt het Depu­taat­schap hartelijke contacten. Sinds 2004 is een vertegen­woordiger werkzaam in Israel. Hij leidt een bijbelstudiegroep in Nazareth, onder­houdt contact met de reformatorische gemeenten in het land en is betrokken bij diaconale projecten.

Werk in Oekraïne

Sinds 2005 vindt er in Oekraïne vorming en toerusting van voorgangers en ambts­dragers plaats. Vanaf 2011 gebeurt dit door middel van e-mail.  Via e-learning­trajecten verdiepen de deelnemers hun kennis van de gereformeerde leer. Daarnaast zijn er diaconale projecten, zoals steun aan de gaarkeukens van de Joods-Christelijke gemeente Beit Emed in Zhytomir. Dit gebeurt in samenwerking met het Deputaat­schap voor Hulpverlening in Bijzondere Noden.

Lectuurwerk

Het vertalen en verspreiden van boeken is een belangrijk onderdeel van ons werk. In de afgelopen jaren zijn duizenden Bijbels en goede gereformeerde boeken in de Russische en Hebreeuwse taal onder Joden verspreid. Er zijn verschillende vertaal­projecten ter hand genomen, zoals de vertaling van Matthew Henry’s commentaar op het Johannesevangelie. Na verschijnen hiervan in 2012 is begonnen met de vertaling van het commentaar op de Psalmen. Het eerste deel hiervan wordt eind 2015 verwacht.

Voorlichting

Het geven van voorlichting om liefde te wekken voor het volk van Israël en om anti-semitisme te bestrijden is een wezenlijk onderdeel van het mandaat van het depu­taat­schap. Er wordt voorlichting in gemeenten en scholen gegeven, cursussen aan­geboden en ook reizen, onder meer naar Auschwitz georganiseerd. Voor gebruik op scholen is een speciale website met veel informatie over Israël beschikbaar.

Dep. Israel van de Ger. Gem.
Verbonden jrg. 59 nr. 4 (dec. 2015)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x