Algemene informatie over de Christelijke Gereformeerde Kerken: cgk.nl


De CGK en Israël


In de loop der jaren is er aandacht gegeven aan Israël. Dat gebeurde in de 19e eeuw; vanaf 1875 gaf ook de Generale Synode van de afgescheiden kerken aandacht aan het volk der Joden. In de CGK van ná 1892 kwam het in 1931 tot de aanstelling van Israël-deputaten. Rond het begin van W.O.II gaven die een blaadje uit, Vrede-bode, bedoeld om onder joden verspreid te worden. Een verbod op dit blad maakte er een eind aan, in 1942.


Na de oorlog heeft het een paar jaar geduurd voor het werk weer op gang kwam. Een belangrijk jaar was 1954:


Voor een uitgebreidere beschrijving van het werk van deputaten, zie:


Een samenvatting van de visie van deputaten is gegeven in de in 2012 verschenen brochure Voorgoed Verbonden