Naamswijziging en vernieuwing van ons Israël magazine


Het laatste nummer van ons Israël magazine met als titel ‘Vrede over Israël’ ligt voor u. Onder die naam is het blad over de relatie Kerk – Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken achtenvijftig jaar lang uitgegeven. De naam was ontleend aan de Psalmen 125 en 128. Deze psalmen sluiten af met de bede ‘Vrede zij over Israël!’ De vrede van God blijven we het volk Israël toewensen en in onze gebeden opnemen.


In de loop der jaren is ‘Vrede over Israël’ een paar keer van uiterlijk veranderd. Inhoudelijk bleef het steeds een blad waarin u over de relatie van Kerk en Israël werd geïnformeerd. Daarbij stond de onverbrekelijke band die we als gelovigen in Jezus de Messias met het volk Israël hebben altijd op de voorgrond.


De komende jaargang zal er uiterlijk totaal anders uitzien. Het blad krijgt een nieuwe naam:

Verbonden


In deze naam wordt de blijvende band die we als kerken met het volk Israël hebben en die we in onze brochure ’Voorgoed verbonden’ van 2012 onder woorden hebben gebracht , benadrukt. Verbonden met Israël door de God van Israël en door de aan Israël geven Messias, Jezus.

Het blad krijgt ook een ander formaat. Daarnaast wordt de vormgeving en de opzet in rubrieken ingrijpend gewijzigd. U kunt het eerste nummer van ‘Verbonden’ in januari tegemoet zien.

drs. Kees van den Boogert
Vrede over Israël jrg. 58 nr. 5 (dec. 2014)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel