Vrede over Israël, jrg. 58 no. 5

Van de redactie


Alweer het laatste nummer van jaargang 58. De artikelen zijn heel verschillend van inhoud. Na de traditionele Schriftstudie wordt aandacht gevraagd voor Messiasbelijdende Joden, muziekinstrumenten in erediensten, het OJEC, diaconale hulp in Israël en … een nieuwe naam en opzet van ons Israël magazine.


Ds. Kees Droger verzorgt de Schriftstudie. Hij probeert in Twee soorten Israël? een antwoord te vinden op de betekenis van de woorden van Paulus in Romeinen 9 vers 6: ‘want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël’.


Ds. Wim de Groot brengt in zijn artikel Een belangrijke conferentiedag verslag uit van een internationale conferentie van theologen die behoren tot de Joodse volgelingen van Jezus, de Helsinki Consultation 2014. De conferentie vond plaats op de Christelijke Hogeschool Ede. Gastheer was het Centrum voor Israëlstudies.


Ds. Kees van den Boogert neemt ons mee naar de synagoge. Daar wordt in de erediensten van orthodoxe gemeenten geen gebruik gemaakt van muziek­instrumenten. Waarom niet, zo vraagt hij zich af? En hoe beoordeelt men in Joodse kringen het ‘kerk’-orgel? Hij gaf zijn bijdrage de titel mee: Laat zich ’t orgel overal.


Ds. Kees de Jong vertegenwoordigt deputaten Kerk en Israël in het Overlegorgaan Christenen en Joden, het OJEC. Daar werd onze in 2012 verschenen brochure ‘Voorgoed verbonden’ besproken. In zijn bijdrage Voorgoed verbonden op OJEC brengt hij van deze bespreking verslag uit.


Wilma Wolswinkel vertelt in Yad Elie: een uitgestoken hand aan kinderen in nood over de voedselonzekerheid waarmee kinderen in Jeruzalem te maken hebben. De Joodse organisatie Yad Elie biedt hulp en richt zich in haar voedselprogramma zowel op Joodse als op Palestijnse scholen.


Tenslotte: Ons Israël magazine ‘Vrede over Israël’ krijgt een nieuwe naam en opzet.

Op pagina 16 leest u hier meer over.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 58 nr. 5 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel