Berichten van het CIS

Spreker nodig? Nieuwe diaconaal consulent beschikbaar voor presentaties

Wilma WolswinkelHet CIS heeft sinds begin dit jaar een nieuwe diaconaal consulent in de persoon van Wilma Wolswinkel. In deze functie onderhoudt zij namens de deputaten diaconaat van de CGK en de GZB de contacten met de diaconale partners in Israël en de Palestijnse gebieden. Projecten worden onder­steund onder (Messiasbelijdende) Joden en Arabieren in verschillende delen van het land. De armoede in Israël neemt nog altijd sterk toe, met name onder specifieke bevolkingsgroepen als de Russische en Ethiopische Joden. Dit brengt een opdracht met zich mee voor zowel kerken als synagogen. Aandacht gaat met name uit naar die projecten die een brug willen slaan tussen de verschillende bevolkings­groepen in het land.


De diaconaal consulent komt graag bij u langs in de gemeente voor een presentatieavond. Daarbij kan gedacht worden aan een gemeenteavond, maar ook aan een jongerenbijeenkomst. Het doel van de presentatie is het met elkaar nadenken over de manier waarop we als christenen concreet — op een diaconale manier — betrokken kunnen zijn op Israël en de huidige situatie waarin kinderen, jongeren en ouderen daar opgroeien. Hoe kan diaconaat een bijdrage leveren aan de joods-christelijke dialoog? Welke betekenis heeft diaconaat in het verbinden van Joden en Arabieren? Concrete voorbeelden en ervaringsverhalen van onze eigen projecten geven op een verrassende manier inzicht in deze vragen.


Belangstellenden kunnen telefonisch contact opnemen met het CIS (tel. 0318?696577, dinsdag- en donderdagmorgen). U kunt ook rechtstreeks met Wilma Wolswinkel contact opnemen via de mail (wilma@centrumvoorisraelstudies.nl).

CIS en vGKN gaan associatie aan

De synodevergadering van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) heeft in oktober 2012 uitgesproken een verbinding aan te willen gaan met het Centrum voor Israëlstudies (CIS), om de roeping van de vGKN ten aanzien van Israël beter gestalte te kunnen geven. De kerken weten zich betrokken bij hetzelfde doel om de Joods-christelijke ontmoeting vorm te geven. Zij willen hierin het CIS ondersteunen en andersom willen zij de middelen die het CIS ter beschikking staan inzetten voor de toerusting van de eigen kerken.

Deze verbinding is tijdens een moderamenvergadering te Garderen op 3 juli 2013 geformaliseerd door het ondertekenen van een associatieovereenkomst, waar namens het CIS directeur dr. M.C. Mulder en voorzitter ds. A. Visser aanwezig waren. Met het ondertekenen van deze overeenkomst zijn het CIS en de vGKN co-partners geworden.


Het CIS heeft als doel de Joods-christelijke ontmoeting te bevorderen en daarvoor aandacht te vragen in de christelijke gemeente. De aard van deze ontmoeting wordt binnen het CIS gekenmerkt door drie kernwoorden: luisteren, dienen en getuigen. Naast het werk in Nederland werkt sinds de zomer in 2012 ds. Aart Brons voor het CIS in Jeruzalem. Zo krijgt de ontmoeting met het Joodse volk gestalte en kan de Israëlconsulent de Nederlandse achterban blijven informeren over de situatie in Israël.

Het CIS is een samenwerkingsverband tussen de Christelijke Gereformeerde Deputaten ‘Kerk en Israël’, de GZB en de Christelijke Hogeschool Ede.


Voor meer informatie over het CIS, zie www.centrumvoorisraelstudies.nl.

Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de directeur van het CIS, dr. Michael Mulder, e-mail: m.c.mulder@hetnet.nl, tel. 0341-556830.

Centrum voor Israëlstudies
Vrede over Israël jrg. 57 nr. 4 (sep. 2013)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel