Vrede over Israël, jrg. 56 no. 2
Van de redactie


In het tweede nummer van Jaargang nr. 56 treft u een gevarieerd aanbod van artikelen aan. Een Schriftstudie waarin de blijvende verbondenheid met het Joodse volk wordt benadrukt. Een exegetisch en vergelijkend onderzoek over de verbondsluiting van God met Abraham, waarin de trouw van God aan het ver­bond wordt benadrukt. Een artikel over het antisemitisme, dat telkens weer een bedreiging vormt voor de verbondenheid met het Joodse volk. Een bijdrage over diaconale presentie in Israël, waarmee bruggen geslagen worden tussen Joden en Palestijnen.


De auteurs van de artikelen zijn ditmaal:


Rien Vrijhof. De predikant uit Arnhem en lid van Deputaten Kerk en Israël verzorgt de Schriftstudie over Efeze 2 met als titel Waar Israël en de volken elkaar in vrede ontmoeten. Ds. Vrijhof benadrukt de eenheid voor Israël en de volken in Christus, de Messias.


Willem Jan van der Toorn. De onlangs bevestigde predikant van Christelijke Gereformeerde kerk te Heerde heeft aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn een afstudeerscriptie geschreven over het verbond van God met Abraham. In zijn artikel De blijvende betekenis van Gods verbond met Abraham in Genesis 15 wijst hij op het blijvende karakter van de landbelofte.


Hans van der Velden. Drs. J.A. van der Velden is emerituspredikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is tevens bestuurslid van het Centrum voor Israëlstudies. Hij levert een bijdrage over Antisemitisme. Hij laat de motieven voor de diepgewortelde Jodenhaat zien en geeft tevens aanwijzingen hoe het te overwinnen is.


Diane Palm. De diaconaal consulent van het Centrum voor Israëlstudies tekent in het artikel, Present waar de pijn gevoeld wordt, het belang van diaconale presentie in Israël. De diaconale hulp brengt niet alleen Joden en Palestijnen met elkaar in contact, maar blijkt ook openingen te geven in het gesprek tussen Joden en christenen. Er vinden echte ontmoetingen plaats.


Felicitatie: Bart Wallet gepromoveerd

Vrijdag 2 maart jl. promoveerde Bart Wallet aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn proefschrift Links in a chain ging over Vroeg moderne Jiddische geschied­schrijving in de noordelijke Nederlanden, 1743-1812. We feliciteren onze mede­deputaat Kerk en Israël hartelijk met zijn promotie!
Correctie: In het novembernummer van Vrede over Israël (Jrg. 55 nr. 5) schreef ik (Kees van den Boogert) een artikel over het Chanoekafeest. Ik schreef: “Het is een feest dat in de Bijbel niet genoemd wordt.” Enkele oplettende lezers corrigeerden me terecht. Het feest wordt genoemd in het Johannes­evangelie, hoofdstuk 10:22.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 56 nr. 2 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel