Persbericht inzake ritueel slachten


Deputaten Kerk en Israël van de Chr. Geref. Kerken scharen zich achter brief PKN inzake rituele slacht


Nieuwerkerk a.d. IJssel, 18 april 2011


Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken scharen zich achter de brief die namens de PKN aan de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer is gestuurd. In deze brief wordt verwoord dat het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland onaangenaam getroffen is over het initiatief wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren betreffende het verbod op ritueel slachten zonder voorafgaande bedwelming.

Deputaten delen het standpunt, zoals verwoord in de brief, dat, mocht een dergelijk verbod er komen, onze Joodse landgenoten in het hart van hun geloof en bestaan worden getroffen. Op deze wijze wordt het Joden met een orthodoxe levenswijze onmogelijk gemaakt hun geloof te praktiseren. Daarmee wordt ons inziens een ernstige inbreuk gemaakt op de godsdienstvrijheid.

Tevens zijn wij bezorgd dat hierdoor Nederland voor orthodoxe joden minder aantrekkelijk wordt om te wonen en het kan leiden tot een nog kleiner worden van deze toch al kwetsbare oude Nederlandse bevolkingsgroep.

Deputaten spreken de hoop uit dat de Tweede Kamer na de geplande hoorzitting van het voorgenomen wetsvoorstel zal afzien. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Deputaatschap Kerk en Israël CGK
Het deputaatschap ‘Kerk en Israël’ van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland houdt zich in opdracht van de generale synode bezig met de relatie met Israël en de joodse gemeenschap in Nederland.


Meer informatie

Deputaatschap Kerk en Israël

p.a. drs. F.W. van der Rhee (secr.)

Bosveen 16

2912 SJ NIEUWERKERK A.D. IJSSEL

fwvanderrhee@filternet.nl


Ook het Centrum voor Israëlstudies heeft zich achter het schrijven van de PKN geschaard.

Deputaten Kerk en Israël
Vrede over Israël jrg. 55 nr. 3 (juni 2011)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel
x