Vrede over Israël, jrg. 55 no. 3
Van de redactie

Themanummer

Ook ditmaal een nummer rondom één centraal thema: De Tempel.

In de Bijbel neemt het ‘wonen van God bij zijn volk’ een centrale plaats in. Na de bevrijding uit Egypte woont de HERE in het midden van Israël in een tent of tabernakel. Zó trekt Hij met zijn volk mee naar beloofde land. Daar krijgt Hij in Jeruzalem een vaste woonplaats in de Tempel van Salomo en na de Ballingschap in de Tweede Tempel. De laatste werd in het jaar 70 verwoest. Daarmee kwam een einde aan de offercultus. Dat roept vragen op. Hoe krijgt het wonen van God bij zijn volk nu gestalte en hoe wordt nu aan de dienst der ver­zoening vorm gegeven? Daarover gaat het in dit nummer.


Drs. C. de Jong verzorgt de Schriftstudie die als titel meekreeg Wonen of op weg gaan? We zitten gelijk midden in de problematiek. Hoe moeten we dit wonen invullen? En is er na de verwoesting van de tempel nog een concrete woonplaats van God op aarde aan te wijzen? Tevens laat hij zien dat we niet om het feit heen kunnen dat de Here niet aan de volken maar aan Israël zijn woorden heeft toevertrouwd. Dat heeft blijvende betekenis. De kerk neemt nooit de plaats van Israël in.


Prof. Dr. M.J. Paul vertelt aan de hand van archeologische vondsten de geschiedenis van tabernakel en tempel. Daarbij komt ook de ark van het verbond ter sprake. In zijn artikel De tabernakel en tempel in Israël gaat het echt om de concreet zichtbare plek van het wonen van God bij zijn volk Israël.

Prof. Paul is predikant binnen de hervormde kerk (PKN), senior docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede en deeltijd hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven(B).


Drs. M.C. Mulder diept in zijn artikel Tempel, synagoge en kerk de vraag uit hoe de dienst aan God voortgang kon vinden na de verwoesting van de tempel. Tevens stelt hij aan de orde hoe zowel in het Jodendom als in het christendom het wegvallen van de tempel theologisch verwerkt is.

Drs. M.C. Mulder is directeur van het Centrum voor Israëlstudies en docent judaïca aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn.


Afgesloten wordt met het persbericht inzake rituele slacht dat Deputaten Kerk en Israël liet uitgaan.De artikelen van Prof. Dr. M.J. Paul en van Drs. M.C. Mulder werden eerder geplaatst in TUA INzicht, het studentenmagazine van de Theologische Universiteit Apeldoorn. We stellen het zeer op prijs dat de redactie van dit magazine akkoord ging met publicatie van de artikelen in Vrede over Israël.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 55 nr. 3 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel