Vrede over Israël, jrg. 54 no. 2
Van de redactie


In jaargang 54 houden we ons bezig met de vraag ‘hoe leest gij? Wat staat in de wet geschreven?’ Joden en Christenen lezen, voor een deel, dezelfde bijbel. De Tenach of het Oude Testament. Toch is hun wijze van lezen heel verschillend.

In dit nummer staat het begrip ‘verzoening’ centraal. In zijn pas verschenen boek ‘Geen verzoening zonder bekering - Gesprekken over de joodse traditie’ beschrijft drs. Kees Jan Rodenburg aan de hand van vier interviews welke plaats ‘verzoening’ inneemt in de Joodse traditie. In een drietal artikelen wordt op het boek gereageerd.

De drie artikelen over Geen verzoening zonder bekering:

Anne-Wil Jens vergelijkt in de Schriftstudie Christus als zondebok de Joodse en christelijke wijze van omgang met het begrip verzoening. Het is een impressie van een studieweekend van het CIS waar het boek van Kees Jan werd bestudeerd.


Prof. dr. Jan Hoek heeft de publicatie op de dag dat hij gepresenteerd werd besproken. In zijn bespreking Geen verzoening zonder bekering plaatst hij een aantal kritische kanttekeningen, niet zozeer bij het boek zelf, maar meer bij de Joodse wijze van omgang met de Schriften. Hij waardeert het boek als een prima aanzet tot verder gesprek.


Drs. Kees Jan Rodenburg reageert in Overwegingen bij bekering en verzoening op de vraag van prof. dr. Jan Hoek hoe de ontmoeting met het Jodendom hem als gelovige en als christelijk theoloog heeft beïnvloed.

Een artikel over de ontmoeting met Israël:

Drs. Florimco van der Rhee gaat in het artikel Spreken met Israël — zwaktebod of krachtenveld? in op de vraag hoe de ontmoeting van de kerk met het volk Israël onder ons gekarakteriseerd wordt. Het is een ‘gesprek’, maar beslist niet vrij­blijvend.

Tenslotte een artikel over de gespannen situatie in Israël:

Drs. Kees Jan Rodenburg bespreekt in Kairos Palestina het pas verschenen Kairos document dat is opgesteld door Palestijnse christenen. Bewogenheid over de ver­scheurd­heid van het land staat centraal.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 54 nr. 2 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel