Predikantenechtpaar voor Nes Ammim


Zondag 7 maart 2009 was voor Nes Ammim een bijzondere dag. Op die dag werd namelijk het predikantenechtpaar ds. Annemarie van Andel en ds. Frans van der Sar door de synodepreses van de PKN bevestigd tot predikanten met een bijzondere opdracht. In de komende drie jaar zijn zij verantwoordelijk voor respectievelijk de geestelijke verzorging van de christelijke gemeenschap van Nes Ammim en het werk van het ‘Centrum voor Ontmoeting en Dialoog’. Beide zaken zijn zeer belangrijk.

In Nes Ammim wonen en werken tientallen christenen uit verschillende landen. Sommigen voor een aantal jaren, anderen voor aantal maanden (de ‘vutters’) en weer anderen voor een jaar. Allen dragen een steentje bij het ideaal van Nes Ammim (‘Banier der volken’), namelijk het vormgeven van christelijke presentie in Israël. Een jaar of vijftien na de verschrikkelijke Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog is het dorp-bedrijf Nes Ammim opgericht met de bedoeling een teken van solidariteit te zijn voor de Joods overlevenden van de Holocaust. Vele duizenden hebben als vrijwilliger gewerkt in de rozenkwekerij, de avocadoplantage, het guesthouse, enz. Op dit moment werken er zo’n veertig mensen in Nes Ammim. Het is belangrijk dat zij pastorale zorg kunnen krijgen. Na het vertrek van ds. Simon Schoon is dat een aantal jaren gebeurd door gastpredikanten. Nu heeft Nes Ammim dus weer een eigen predikant in de persoon van ds. Van Andel.

Ds. Van der Sar zal zich vooral inzetten voor bemiddeling en facilitering van de dialoog. Nes Ammim wil diverse manieren een ontmoetings­plaats zijn. Vele jaren ging de meeste aandacht uit naar de ontmoeting van christenen met het Jodendom zoals zich dat in de staat Israël manifesteert. Intussen is vooral door de veranderde situatie in het Midden-Oosten de horizon verbreed. Er is meer aandacht gekomen voor de ontmoeting met Palestijnen (moslims en christenen) Het ontmoetings­centrum te Nes Ammim biedt ruimte aan Joodse en Palestijnse groepen die op ‘neutraal’ terrein met elkaar willen praten.

God zegene het predikantenechtpaar en hun werk.

drs. Mien van der Klis
Vrede over Israël jrg. 53 nr. 2 (apr. 2009)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel
x