Vrede over Israël, jrg. 53 no. 2
Van de redactie


Het tweede nummer van jaargang 53 ligt voor u. In deze jaargang vragen we aandacht voor de levenscyclus binnen het jodendom. Elke levenscyclus kent zijn overgangsriten. In de loop van het jaar zullen de besnijdenis, de volwassen­wording, het huwelijk en het levenseinde aan de orde komen. In dit nummer wordt de betekenis van de volwassenwording uiteengezet.


Ds. C. de Jong, die onlangs toetrad tot deputaten Kerk & Israël, verzorgt de Schriftstudie. Hij neemt ons mee naar Psalm 83, een zeer geladen gebed tot God. Kunnen en mogen we deze psalm rechtstreeks op onze tijd overbrengen, zo vraagt hij zich af. Mogen we zo bidden? Duidelijk wordt dat we zeer voorzichtig met zo’n tekst moeten omgaan. Hij leest de psalm tot op Jezus, de Messias van Israël en de Heiland van de wereld.


Ds. A. Brons schrijft het tweede artikel in de reeks de levenscyclus. De volwassen­wording staat centraal. Een jongen van 13 en een meisje van 12 gaan verantwoor­de­lijkheid dragen tegenover God. Ze worden respectievelijk Bar Mitswa en Bat Mitswa. Het is een feestelijke gebeurtenis die van dag tot dag om een vervolg vraagt. Het Tora leren duurt immers een leven lang.


Ds. Kees Jan Rodenburg, onze Israëlconsulent, neemt ons mee naar de Westelijke Muur in Jeruzalem. Het is een deel van de steunmuur rond de tempelberg die door Herodes de Grote aan het begin van onze jaar­telling werd aangebracht. Nu de tempel verwoest is, is dit stuk muur en het plein ervoor de centrale gebedsplaats voor het joodse volk geworden. Hij stelt in zijn artikel de geloofsbeleving, de vroomheid, van de gelovige Joden aan de orde. Het draagt de titel: Geen Klaagmuur maar venster naar de Eeuwige.


Ds. H. Biesma stelt in de rubriek Van de voorzitter drie zaken aan de orde, de samenstelling van deputaten Kerk & Israël, de Gaza-oorlog en een visiedocument in ontwerp.


Mien van der Klis woonde de bevestiging bij van het predikantenechtpaar voor Nes Ammim, dat voor een periode van drie jaar vanuit de Protestantse Kerk in Nederland daar gaat werken. Ze doet verslag van deze gebeurtenis en vertelt iets over het werk dat daar gedaan wordt.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 53 nr. 2 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel