Vrede over Israël, jrg. 50 no. 5
Van de redactie


De Schriftstudie wordt verzorgd door de voorzitter van deputaten Kerk en Israël, ds. H. Biesma. Hij schets de betekenis van de naam Jezus voor Israël en voor de volken.


Het Centrum voor Israëlstudies (CIS), het samenwerkingsverband van deputaten Kerk en Israël van onze kerken, de Gereformeerde Zendings­bond en de Christelijke Hogeschool Ede, heeft een nieuwe directeur gekregen: drs. M.C. Mulder. In een interview met hem wordt de betekenis van Israël voor de kerk aan de orde gesteld. Daarnaast wordt de rol die het CIS speelt in de relatie tussen Israël en de kerk geschetst.


Vervolgens het tweede artikel over Calvijn door ds. C.J. van den Boogert. Het eerste artikel (‘Calvijn als uitlegger van het Oude Testament’) verscheen in het mei­nummer van deze jaargang. Nu gaan we wat dieper in op de theologische totaalvisie van Calvijn op Israël. Vandaar de titel ‘Calvijns visie op Israël’.


Ook in deze uitgave wordt één van de glas-in-loodramen over de zonen van Jakob van de joodse schilder Marc Chagall besproken. Deze keer Aser, de achtste zoon van Jakob, die hij kreeg bij Zilpa, de slavin van Lea.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 50 nr. 5 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel