M.D. : ‘Mijn Dienst’

een herinnering aan ds M. Drayer


Op de 118e vergadering van Israël-deputaten, gehouden op 13 oktober 1983, werd afscheid genomen van onze broeder Marinus Drayer. Hij typeerde zijn werk - vanaf 1948 als secretaris, de laatste drie jaar als tweede secretaris bezig met terugtreden en overdragen - als ‘mijn dienst’, die ‘een stuk van mijn leven’ is geweest.


ds. M. Drayer Toen ik als jong deputaatje hem voor het eerst meemaakte, viel me meteen zijn diepe betrokkenheid met Israël en zijn brede kennis van zaken op. Hij was toen al 20 jaar secretaris en als zodanig kon hij beschouwd worden als de spil van ons deputaatschap.


‘Mijn dienst’ - meer dan 100 vergaderingen heeft hij bijgewoond en genotuleerd.

Wat dat laatste betreft, is de overgang naar een andere hand duidelijk gemarkeerd, vooral in vormgeving: hij tikte met kleine letter op grote (toen nog folio-) vellen, die met de hand op het stencilapparaat werden afgedraaid. En de manier van notuleren was notariëel-nauwkeurig.


‘Mijn dienst’ kwam voort uit een diepe liefde voor de Here en Zijn kerk. Vooral voor het werk van de kerk naar buiten. Daartoe legde hij een geweldige gedrevenheid aan de dag. En vandaaruit durfde hij, zeker met het oog op Israël, ook de diepste vragen op zich af laten komen en zich daarin verdiepen.


‘Mijn dienst’ werd vooral zichtbaar in bezinning en praktische uitwerking. Rapportages aan diverse generale synodes getuigen daarvan, met name het uitzetten van principiële uitgangspunten en beleidslijnen. Maar ook het zoeken naar een werkmogelijkheid in Israël en naar geschikte mensen daarvoor.

Het is vooral aan zijn inzet en oriëntatiereizen te danken geweest dat we vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw ‘een man in Israël’ konden hebben. Bij de uitzending van drie broeders heeft hij een zeer werkzaam aandeel geleverd.


‘Mijn dienst’ werd na 1983 nog voortgezet als archivaris. Vanuit zijn kennis en zijn uitvoerige documentatie kon hij precies aangeven op welk moment welke zaken aan de orde waren en hoe die behandeld werden. Zo hebben we aan hem ook een inhoudsopgave te danken van veertig jaargangen ‘Vrede over Israël’.


En dan te bedenken dat deze diensten nog maar een stuk(je) waren van zijn veelzijdige arbeid....

Met dankbaarheid en groot respect denken we terug aan deze broeder die op de vroege maandagmorgen 27 jan. j.l. van alle dienst op aarde ontheven werd en mocht overgaan tot de dienst van eeuwige aanbidding en lofprijzing.


Zr Drayer, de kinderen en de kleinkinderen wensen we de troostvolle en sterkende nabijheid van de Here toe.

ds. Hedde Biesma
Vrede over Israël jrg. 47 nr. 2 (apr. 2003)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel