Een verjaardagsgeschenk

Het ‘Open House’ in Ramle


Dit jaar viert de staat Israël zijn vijftigste verjaardag.

Dat is stellig een felicitatie waard, zeker als je de terugkeer van het joodse volk naar het land Israël als een teken van Gods trouw aan zijn volk ziet.

Er zit echter ook een schaduwzijde aan deze verjaardag. In het land, op hetzelfde grondgebied, leeft nog een ander volk, het Palestijnse, met wie het Israël tot op de dag van vandaag niet gelukt is om op een vreedzame manier samen te leven. Wie zijn gedachten laat gaan over een gepast geschenk aan Israël in dit jubileumjaar, denkt onwillekeurig aan het woord ‘vrede’. Wat zou het geweldig zijn om een steentje te kunnen bijdragen aan vrede tussen de twee volken.

Een vredesproject in Ramle

In Ramle, een stad gelegen tussen Tel Aviv en Jeruzalem, werd in april 1991 het vredesproject ‘OPEN HOUSE’ opgezet. De huidige stad telt 62.000 inwoners met een Arabische minderheid van 18%. Dit percentage is een aardige afspiegeling van de situatie in heel de staat Israël. De sociale en economische omstandigheden van de meeste Arabische families in Ramle zijn minder dan die van hun joodse buren. Bovendien bestond er tot voor kort weinig wezenlijk sociaal contact tussen de beide bevolkingsgroepen.

Het OPEN HOUSE-project is door een joodse en Arabische familie opgezet met het doel dat de beide bevolkingsgroepen elkaar zullen gaan ontmoeten en in harmonie met elkaar zullen samenleven. Men richt zich daarbij vooral op de jeugd. Als bij de jeugd vooroordelen kunnen worden weggenomen dan is er al veel gewonnen. Als de jongeren bovendien door gezamenlijke activiteiten vertrouwd raken met elkaar en de culturele en godsdienstige achtergronden van elkaar leren kennen, zijn de eerste stappen gezet naar een vreedzame toekomst. Dat begint in Ramle mede door dit project reeds goed van de grond te komen. Het OPEN HOUSE is in deze stad bezig een teken van hoop te worden en gaat door de publiciteit van de laatste tijd een voorbeeldfunctie krijgen voor andere delen van het land.

Wat OPEN HOUSE doet

Op 27 april 1991 ging OPEN HOUSE van start met een onderwijsprogramma voor leerlingen van de Arabische basisschool in Ramle. In oktober van dat jaar opende de eerste crèche waar Arabisch gesproken werd haar deuren in de stad. De crèche begon met vier peuters en groeide uit tot een plek waar vijfentwintig Arabische kinderen vijf ochtenden per week worden opgevangen. Deze programma’s maken deel uit van het OPEN HOUSE ‘Centrum voor de ontwikkeling van het Arabische kind’, één van de twee peilers van het werk.

De tweede peiler heet ‘Centrum voor joodsarabische coëxistentie’. Deze tak van het werk houdt een groot aantal gezamenlijke activiteiten in, zoals een jaarlijks zomervredeskamp voor jongeren van 8 tot 15 jaar, een programma voor Arabische en joodse scouts, ouder cursussen voor joodse en Arabische echtparen, engelse les, Arabische les, zwemles, handenarbeid en creatieve cursussen.

Afgezien van deze gevarieerde activiteiten, ontwikkelt OPEN HOUSE een educatief centrum met leerzame spellen, een multi-talen bibliotheek, audio- en videocassettes en kindvriendelijke computers.


Het is een mooi project dat echter financieel voor een groot gedeelte afhankelijk is van giften van buitenaf. Daarom doen we in dit jubileumjaar een beroep op uw offervaardigheid om dit project te steunen. U kunt uw gift overmaken op postbank 365271 of bankrekening 68.70.66.018 ten name van penningmeester Dep. E.o.I., Elst (Utr) met vermelding van ‘50 jaar staat Israël’. Op deze wijze kunt u mede een steentje bijdragen aan de sjaloom waar het land naar snakt en waar in Ramle in beide bevolkingsgroepen om gebeden wordt.

drs. Kees van den Boogert
Vrede over Israël jrg. 42 nr. 1 (feb. 1998)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel