Pijnpunt


Voor de zomer viel het Kabinet Rutte-IV. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie konden het niet eens worden over het asielbeleid. Daarom mag Nederland in november weer naar de stembus. Wat zullen de nieuwe verkiezingen ons brengen?


De PvdA en GroenLinks werken aan een gezamenlijke lijst. Een deel van het electoraat ziet immers reikhalzend uit naar een 'links blok' in plaats van de 'progressieve versnippering'. De gedachte is: samen sta je sterk! Maar voor Joodse kiezers doemt er een dilemma op.

PvdA

Vanouds stemmen veel Joden op de PvdA. Dat is logisch als je de wortels van deze partij bekijkt: voortgekomen uit de diamantslijpersvakbond. Vele bekende PvdA-politici en -leden waren of zijn van Joodse komaf: Ed van Thijn, Job Cohen, Hedy d'Ancona, Harry van den Bergh, Ronny Naftaniel, Hanna Luden, Eddo Verdoner en natuurlijk Lodewijk Asscher.

Hoewel er binnen de PvdA naast liefde voor Israël ook wel kritiek richting de Joodse staat heeft geklonken, is er nooit sprake geweest van een 'antihouding' ten aanzien van Israël. Hoe zou dat kunnen met zulke wortels?

GroenLinks

De partij van Jesse Klaver is uitgesproken kritisch ten aanzien van Israël. Op 4 februari jl. werd er op het partijcongres een motie aangenomen genaamd 'Mensenrechten in Palestina tellen ook'. De toon van deze motie is 'anti Israël'. Wie de tekst van de motie grondig doorleest, ziet dat het ontstaan en voortbestaan van het Joods-Palestijnse probleem Israël eenzijdig wordt verweten.

In deze motie wordt nergens gesproken over de corruptie van de Palestijnse Autoriteit, het schrikbewind van Hamas of het bloedvergieten van de verschillende terroristische organisaties als de Al Aqsa Martelarenbrigade. Sterker nog: het militair ingrijpen van het Israëlische leger en de Palestijnse terreur worden op één lijn gezet. Redenerend vanuit het 'recht op verzet bij bezetting' wordt de tactiek van de Palestijnse terroristische organisaties gepresenteerd als 'legitieme tegenhanger' van Israëls werkwijze.

Verschil

Toch is er een verschil. Wat is het doel aan Palestijnse kant? Zo veel mogelijk Joodse slachtoffers maken. En wat is de doelstelling van het Israëlische leger? Terroristen uitschakelen, en daarbij zo min mogelijk burgerslachtoffers maken.

GroenLinks-politicus Tom van der Lee schreef eens op Twitter: 'Gisteren werden negen Palestijnen vermoord, vandaag vallen zeker vijf Israëlische doden in een aanslag een synagoge in Jeruzalem. Beide gruweldaden veroordeel ik namens GroenLinks.' De dood van terroristen en burgerslachtoffers worden dus beide als 'gruweldaden' gekwalificeerd. Is dat reëel?

Het lijkt mij dat de PvdA en GroenLinks nog eens heel goed moeten doorspreken over dit pijnpunt.

drs. Lieuwejan van Dalen
Verbonden jrg. 67 nr. 3 (sep 2023)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden