Geeft de wet ons vreugde?

Israëlzondag 2 oktober 2022


Het woord ‘wet’ bezorgt ons niet zo snel een gevoel van vreugde. Ook als we de regels van God belangrijk vinden voor ons leven, associëren we het woord vreugde sneller met het offer van de Heere Jezus en Zijn genade dan met de wet. Ondertussen viert het Jodendom elk jaar Simchat Thora (de vreugde van de wet).


Dit jaar valt het feest op de avond van 17 oktober tot de middag van 18 oktober. Het is een feestdag waarop letterlijk gevierd wordt dat God de Thora aan Israël heeft gegeven. De Thorarollen worden door de synagoge heengedragen en alle bezoekers raken de rol aan of geven de boekrol een (hand)kus. Symbolisch wordt de liefde voor het Woord van God zo in beeld gebracht... De wet is geen “moeten”, maar “het ontvangen van zegen”.

Jezus, de wet en vreugde

In Mattheüs 11:29 adviseert Jezus ons om Zijn juk op ons te nemen, om rust te vinden voor onze ziel. Want Zijn juk is zacht en Zijn last is licht. Deze tekst wijst op twee zaken. Allereerst op hetgeen Jezus doet voor degenen die Hem liefhebben. Ten diepste draagt Hij voor ons het juk. Door Zijn volmaakte leven, maar vooral door Zijn lijden en sterven.

Tegelijkertijd is er voor Jezus’ volgelingen nog steeds sprake van het dragen van een juk. Weliswaar een zacht juk en een lichte last, maar wel een juk. Leven uit genade en leven in de vrijheid van Christus leidt niet tot zonde, maar juist tot het onderhouden van Zijn geboden.

Het juk van Christus neemt onze vermoeidheid van ons weg. Het geeft rust. Juist het doen van de wil van de Vader geeft een christen vreugde. De wet (Thora) en vreugde zijn geen tegenstellingen, maar juist onlosmakelijk aan elkaar verbonden!

Israël als spiegel

Israël leert ons in de spiegel te kijken: ervaren wij vreugde bij het doen van de wil van de Vader? Hoe uiten wij deze vreugde? Nu gaat het er niet om dat we Joodse rituelen kopiëren. Het gaat er wel om dat de vreugde zichtbaar mag zijn in ons leven. Dat we op deze wijze een lichtend licht zijn. Tot eer van God, maar ook tot zegen van de mensen om ons heen.

Materialen

Dit jaar biedt het Centrum voor Israëlstudies weer diverse materialen aan voor de Israëlzondag:

Armoedebestrijding

Als collectedoel adviseren we de organisatie Yad Elie. Deze organisatie bestrijdt armoede in Jeruzalem en omgeving door goede maaltijden te verschaffen aan Joodse en Arabische kinderen, evenals aan vluchtelingenkinderen. Tegelijkertijd worden zo bruggen geslagen tussen de verschillende groepen.

Eind september is een professioneel filmpje van twee minuten beschikbaar, dat onder meer aan de gemeente kan worden getoond. Indien u interesse heeft, kunt u zich ook vast aanmelden via info@hetcis.nl. Zodra de film gereed is, sturen we u een link toe.


We wensen u een vreugdevolle Israëlzondag!

Ds. J.H. Bonhof is directeur van het CIS

drs. Joan Bonhof
Verbonden jrg. 66 nr. 3 (sep 2022)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden