Hier ziet u hoe de pagina er ongeveer uit komt te zien als u die afdrukt.
Plaatjes en enkele andere elementen worden niet weergegeven.
Dit gedeelte (met rode achtergrond) wordt niet geprint.
De uiteindelijke afdruk kan een andere regellengte hebben.


normale weergave

print deze pagina


Vreugde in Israël


Israëlzondag komt eraan! Op zondag 2 oktober 2022 staan onze kerken stil bij Gods volk Israël. Het thema is dit jaar ‘Vreugde van de wet’. Dit thema is niet zomaar gekozen. In Israël viert men in oktober namelijk Simchat Thora. Dit is een uitbundig feest. Op straat en in de synagoge viert het Joodse volk ‘vrolijk en vrij’ dat God zijn wet gaf.


Natuurlijk is er in Israël vreugde over méér dingen. God bewaarde zijn volk te midden van alle dreiging die er sinds 1948 was. Vijanden stelden alles in het werk om de Joodse staat ‘van de kaart te vegen’. De eerste premier van Israël, David Ben-Gurion, zei ooit: “Wie in Israël niet in wonderen gelooft, is geen realist.” In de oorlogen van 1967 en 1973 moest het Israëlische leger vechten tegen een overmacht aan Arabische tegenstanders. Toch kwam het als winnaar uit de strijd. Maar de vreugde van Simchat Thora is van een andere orde.

Oogst en wet

In de Joodse traditie is het gebruikelijk om in één jaar de Thora door te lezen. Daarna begint men aan een nieuwe cyclus die weer aanvangt bij Genesis 1. Aan het einde van het Loofhuttenfeest (Soekot) wordt de uitbundige vreugde over de oogst verbonden met de vreugde over het feit dat God zijn Woord gegeven heeft. Eigenlijk is Simchat Thora een nieuw feest, maar het is nauw verbonden met Soekot.

De hoogste vreugde vindt Gods volk niet in de oogst, maar in het ontvangen van Gods wet! Letterlijk vieren Joden dat door de Thorarollen uit de kast te halen en deze rond te dragen. Dat gebeurt zingend en dansend. Het is een hoge eer om voorop te mogen dansen, met de Thorarol aan het hart gedrukt. Wat een vreugde: Gods wet op je hart te mogen ronddragen!

Ook kinderen worden in die vreugde betrokken. Zij krijgen een ‘knuffelthora’ in de armen en dansen zo met de volwassenen mee. Zo leren de kinderen dat Israël hier het meest blij mee kan zijn. God heeft in zijn Thora gesproken!

Wonder

Over Simchat Thora valt veel te zeggen. Je kunt er ook vragen bij stellen, zoals: Hoe blij zijn wij eigenlijk met Gods wet? Wat is voor ons de ‘vreugde van de wet’? Wat heeft het ons te zeggen dat God zijn Woord via Israël aan ons gegeven heeft?

Hoe dan ook, het is een wonder dat Joden in steden als Jeruzalem en Tel Aviv dit uitbundige feest in vrijheid kunnen vieren. In 2022 kunnen ze zich (weer) verheugen over de oogst van het land én over de wet van God. Je zou ervan gaan zingen en dansen!

drs. Lieuwejan van Dalen
Verbonden jrg. 66 nr. 3 (sep 2022)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x