Schuldbelijdenis in verbondenheid
Gedicht van Anja den Otter

Verbonden


Verbonden met de kerk van alle eeuwen
hoor ik die vele stille stemmen schreeuwen:
Waar was je toen ons volk zo werd verdrukt?
Toen wij, ontmenst, ons loden lijden leden?
Zij ons, verwenst, ten dode strijden deden?
Toen ons het leven rauw werd afgerukt?


Verbonden met het volk van alle Joden,
gebonden aan Gods zelfde Tien Geboden,
besef ik bevend welke schuld ons raakt.
Gods volk, vol liefde door Hemzelf verkozen,
vertrapt, als een volkomen waardeloze,
kleedde de kerk vaak niet, al was het naakt.

Verbonden met de God van het Verbond
- die grootse en onwankelbare grond,
Zijn wereldwijde volk wordt hier genoemd bij name -
bid ik: Vergeef! Bedek toch deze schuld
met Jezus’ bloed, waardoor U zeeg'nen zult
Uw Israël, én ons én onze kinderen samen!

mvr. Anja den Otter
Verbonden jrg. 65 nr. 2 (april 2021)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x