Hier ziet u hoe de pagina er ongeveer uit komt te zien als u die afdrukt.
Plaatjes en enkele andere elementen worden niet weergegeven.
Dit gedeelte (met rode achtergrond) wordt niet geprint.
De uiteindelijke afdruk kan een andere regellengte hebben.


normale weergave

print deze pagina


Bron van hoop


Wat bracht 2020 tot nu toe? Zowel Nederland als Israël kwam in de ban van COVID-19. Het is voor Nederland en Israël de vraag hoe het najaar zal verlopen. In beide landen heeft de economie een flinke klap opgelopen. Er is echter een belangrijk verschil met Nederland: Israël heeft een strijd te voeren op meerdere fronten.


In de afgelopen maanden heeft de wereld via de media kennis kunnen nemen van een aantal mysterieuze explosies in Iraanse industriële complexen in of bij Teheran, Parchin, Baghershahr, Natanz, Ahvaz en Bushehr. Hoe zijn al deze incidenten te verklaren?

De geruchtenmolen draait op volle toeren. Iran zelf wijst — als altijd — naar Israël. Het lijkt erop dat vooral fabrieken en installaties zijn getroffen die gebruikt worden om uranium te verrijken. Zoveel is zeker: omdat Iran al jaren dreigt met oorlog, zal Israël alles doen wat het kan om het nucleaire programma van Iran te saboteren. De Joodse staat moet constant waakzaam zijn!

Annexatie?

Ook in een ander opzicht is een spannende tijd aangebroken: 1 juli was de datum waarop de Israëlische regering had aangekondigd te beginnen met het ‘annexeren’ van delen van de Westelijke Jordaanoever. Ik schrijf annexeren tussen aanhalings­tekens omdat er verschil van mening is over de vraag wanneer iets precies annexatie is.

De Volkskrant (30 juni 2020) schreef over Netanyahu’s plannen: ‘Israël heeft al niet veel vrienden in de regio en annexatie zal de verhouding met de directe buur­landen Egypte en Jordanië niet ten goede komen. Ook de Golflanden, waarmee Israël de afgelopen jaren, na decennia van vijandschap, toch een voorzichtige relatie heeft ontwikkeld (vooral vanwege de gezamenlijke vijand Iran), hebben gewaar­schuwd dat zij dit niet zomaar zullen accepteren.’ Kortom: oost en west kijken mee welke stappen Israël gaat zetten in de Palestijnse gebieden en wat de impact is van het verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten.

Israëlzondag

Op D.V. zondag 4 oktober wordt de jaarlijkse Israëlzondag gehouden. In onze kerken wordt expliciet aandacht gegeven aan het unieke volk van God. Ooit schreef de apostel Paulus: ‘Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voort­gekomen’ (Rom. 9:4-5).

Dit jaar is het thema van de Israëlzondag: ‘De Schrift, bron van hoop!’ Inderdaad, Gods Woord is dé bron van hoop. Hoop voor Israël. Hoop voor de volken. Hoop op Gods toekomst. De Schrift is een anker voor Joden en niet-Joden. In alle spannende tijden is de Schrift een houvast gebleven. Welk gevaar of onheil er ook dreigt, als God spreekt, is er hoop — en hoop doet leven!

drs. Lieuwejan van Dalen
Verbonden jrg. 64 nr. 3 (sep. 2020)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x