A losing game


“Loving you is a losing game…” Na het laatste songfestival kan bijna iedereen in Nederland die regels meezingen. Zanger Duncan schreef geschiedenis met zijn lied ‘Arcade’. Na 44 jaar heeft Nederland weer het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Israël nog wel.


Duncan schreef ‘Arcade’ na het verlies van iemand die op jonge leeftijd is gestorven. “Ze is tot op het laatst verliefd gebleven op de man die haar verlaten had”, vertelt de zanger over haar in een interview. Het lied gaat over liefde die niks oplevert, die geen ‘winst uitkeert’.


“Loving you is a losing game.” Zo kan het in een relatie voelen. Maar ik moest bij deze regel ook aan Israël denken. Je kunt in deze tijd van Israël houden, maar wat levert het op? Valt het tij nog te keren? De haat tegen het Joodse volk groeit wereldwijd. Ook in Nederland. Recent werd verzetsmonument De Dokwerker beklad met hakenkruisen.


Intussen merk ik bij kerkelijke jongeren ook maar weinig ‘Israël-liefde’. Op wie kan Israël in de toekomst nog rekenen? Echt, dat wordt ‘a losing game’.


Ware het niet dat Israël uiteindelijk niet afhankelijk is van ónze liefde. Israël mag bouwen op de beloften van de Drie-enige God. “Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer” (Jesaja 54:10). Als ultiem teken van ontferming zond Hij Jezus Christus, de Messias voor Israël en de heidenvolken.


Ja, de haat tegen Israël is immens. En Christus volgen lijkt ook niet echt veel winst op te leveren. Wereldwijd groeit de christenvervolging. A losing game… Maar schijn bedriegt. Gods beloften houden stand en die beloften zijn in Jezus Christus ‘ja en amen’ (2 Korinthe 1:20). We gaan het zien!

Kees van Vianen
Verbonden jrg. 63 nr. 3 (sep. 2019)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden