Hier ziet u hoe de pagina er ongeveer uit komt te zien als u die afdrukt.
Plaatjes en enkele andere elementen worden niet weergegeven.
Dit gedeelte (met rode achtergrond) wordt niet geprint.
De uiteindelijke afdruk kan een andere regellengte hebben.


normale weergave

print deze pagina


De katholieke raad voor kerk en jodendom (KRI)

Een Joods hart


Jezus, Maria, Jozef, de apostelen en Paulus waren Joden. Ze leefden in de Joodse traditie. Die hadden ze lief. Ze ondergingen er de invloed van en gaven die door aan hun leerlingen, die op hun beurt hun geloof en levenswijze doorgaven van generatie op generatie.


Het christendom had een Joods hart, maar was zich daar niet altijd van bewust. De rooms-katholieke kerk koesterde lange tijd een negatief beeld van Joden en de Joodse cultuur. Dit had invloed op de positie van Joden in de samenleving. Daardoor was de kerk medeverantwoordelijk voor een maatschappelijk klimaat dat de massamoord op Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog mogelijk maakte.


Pas na Vaticanum II (1962-1965) werd de neerwaartse spiraal van anti-judaïsme en marginalisatie doorbroken. Er kwam een dialoog met het Jodendom op gang die de verstandhouding verbeterde. De herinnering aan het vroegere anti-Joodse klimaat binnen de kerk bleef echter bestaan. Wereldwijd, ook in Nederland, is het vriendschappelijke contact voor veel Joodse gesprekspartners nog altijd geladen met negatieve emoties.

DE KRI

De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom (KRI) richt zich binnen Nederland met name op:

  • Binnen de rooms-katholieke kerk erkenning van en waardering voor de eigen Joodse wortels;
  • De ontmoeting en dialoog tussen rooms-katholieken en het Jodendom hier en nu;
  • Het opsporen en aan de kaak stellen van antisemitisme, met name binnen de rooms-katholieke kerk.

De KRI is een onafhankelijke raad, die in 1951 werd opgericht op persoonlijk initiatief. Hij adviseert de Nederlandse rooms-katholieke bisschoppen over hun betrekkingen met Joods organisaties.

Wat betreft de politieke situatie in Israël-Palestina

De KRI onderschrijft de standpunten van het Vaticaan. Dit kiest voor een twee-staten-oplossing. De paus erkende in 1993 het bestaansrecht van Israël. Anno 2015 werd ook de Palestijnse staat formeel erkend.

De KRI betreurt de pijn en het verdriet als gevolg van de aanhoudende conflicten in Israël en de Palestijnse gebieden. Hij sluit zicht aan bij de oproep van de paus om te bidden en zich in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten.

Katholieke Raad voor Israël
Verbonden jrg. 60 nr. 4 (nov. 2016)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x