VerBonden met Israël

De Bond van Vrije evangelische Gemeenten en Dienst aan Israël


Bij de oprichting van de Bond van Vrije evangelische Gemeenten (V.E.G.) in 1881 wordt in de beginselen al over Israël gesproken. Er komt geen duidelijk omschreven visie op Israël naar voren. Dat zou ook niet bij de Bond van V.E.G. passen. Het belijden, dus ook dat ten aanzien van het volk Israël moet steeds opnieuw vorm krijgen. Wel wordt duidelijk dat de oprichters vanaf het allereerste begin een verbondenheid zagen tussen de gemeente van Jezus Christus en het volk Israël.


In 1933 werd er binnen de Bond van V.E.G. een commissie opgericht die zich bezighield met Israël. Zij hield zich in eerste instantie bezig met zending onder het Joodse volk. Na de tweede wereldoorlog veranderde de opvattingen en de taak van de Commissie in Dienst aan Israël. Ook vandaag willen we aan de verbondenheid met Israël vasthouden en zien we haar als onopgeefbaar. Samen met Israël willen we en mogen we blijven uitzien naar een Koninkrijk van vrede en gerechtigheid.


In de Bond wordt momenteel de ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’ tastbaar gemaakt door de werkgroep Dienst aan Israël (WeDI). In Israël ondersteunt de werkgroep namens de gemeenten bestaande ontmoetingsplekken en die laten zien dat het Joodse volk in harmonie kan leven met zijn naaste buren en die bezig zijn met het verbeteren van de relatie tussen Joden, Arabieren en christenen (Nes Ammin, Oz Ve Shalom en Neve Shalom / Wahat al Salam, Stichting Dugit, Yad Elie). In Nederland ondersteunt de werkgroep ook een aantal organisaties. (Stichting Amcha, het CIDI, het OJEC, het ICI, Stichting Joodse kindergemeenschap Cheider, Stichting Pardes). Bij het OJEC nemen we deel aan de gesprekken, op deze manier werken we mee aan het afbreken van vooroordelen en het waarschuwen tegen en bestrijden van anti­semitisme.

Vrije Evangelische Gemeenten
Verbonden jrg. 60 nr. 3 (aug. 2016)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x