Hier ziet u hoe de pagina er ongeveer uit komt te zien als u die afdrukt.
Plaatjes en enkele andere elementen worden niet weergegeven.
Dit gedeelte (met rode achtergrond) wordt niet geprint.
De uiteindelijke afdruk kan een andere regellengte hebben.


normale weergave

print deze pagina


Vreemdelingen liefhebben


Het lijkt alsof de wereld in brand staat. Terreur van Islamitische Staat in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Onderhand weten we genoeg over de martelingen en bloed­baden die IS-strijders aanrichten. Daarbij de onrust in Israël door demonstraties en aanslagen. Komt er opnieuw een Intifada? En dan is er ook nog een vluchtelingencrisis in Europa. Waar gaat het allemaal naartoe?

Dreiging in Jeruzalem

Het is stil in de doorgaans drukke Jaffastraat in Jeruzalem. Door terreuraanslagen van Palestijnse jongeren op Joodse burgers is het straatleven stilgevallen. Een golf van steekpartijen, aanrijdingen en schietincidenten overspoelt de heilige stad. Daarom wagen de mensen zich minder buiten.

Als je niet veilig bent in je eigen stad kan je eigen huis een gevangenis worden. De dreiging in Jeruzalem ontneemt haar burgers hun levensvrijheid. Ook in andere steden en dorpen zijn de mensen op hun hoede. Het is waar: Joden zijn minder veilig dan niet-Joden. Altijd is er haat tegen het volk van God. Overal hebben Joden aan­slagen te vrezen. Daarom is het devies vaak: veiligheid voor alles!

Dreiging in Amstelveen?

In Amstelveen leeft een grote Joodse gemeenschap. De komst van vele vluchte­lingen uit het Midden-Oosten naar die stad houdt de gemoederen bezig. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zoekt namelijk met gemeente Amstelveen naar mogelijk­heden om een noodopvanglocatie voor vluchtelingen te realiseren. Is de opvang van honderden vluchtelingen uit het Midden-Oosten dichtbij de Joodse leefgemeenschap wel verstandig?

Een Amstelveense lezeres van het Nieuw Israëlietisch Weekblad uitte haar bezorgd­heid als volgt: ‘Natuurlijk worden we gesust met beweringen als: “De vluchte­lingen zijn vooral van christelijke afkomst, het zijn vooral gezinnen en geen mannen alleen, er is adequate beveiliging en bewaking, meisjes en jongens die er langsfietsen naar school worden beschermd, en veiligheid van alle Joodse bewoners in de regio wordt gegarandeerd.” Natuurlijk... Hoe naïef kunt u zijn.’ Tja, waar doen het COA en de gemeente Amstelveen goed aan?

God van vreemdelingen

In de Tenach ontmoeten Joden en christenen een God die liefdevol omgaat met Israël en de volken. Zorgen voor vluchtelingen en gastvrijheid tonen aan vreemdelingen zijn geboden van Abrahams God. Over Abraham zeggen de Joden:

‘Mijn vader was een verloren Syriër. Hij trok naar Egypte en verbleef daar als vreemdeling met weinig mensen, maar hij werd daar tot een groot, machtig en talrijk volk’ (Deut. 26:5).

Het volk Israël begon ooit met Gods liefde voor een vreemdeling!


In de Thora lezen we het gebod om vreemdelingen lief te hebben:

‘De vreemde­ling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de HEERE, uw God’ (Lev. 19:34).

En:

‘Daarom moet u de vreemdeling liefhebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte’ (Deut. 10:19).


Deze woorden van Israëls God zijn een zegen voor alle inwoners van ons land. Waarom? Omdat alleen liefde haat kan overwinnen!

drs. Lieuwejan van Dalen
Verbonden jrg. 59 nr. 4 (dec. 2015)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x